Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

28083Re: Help: Czech legalese

Expand Messages
 • iseykora
  Sep 5, 2005
   Hi Coilin,

   I would translate "operat vystupu ze sdelovacich
   prostredku" as "a copy of a media report"

   Here are my two shots in the dark:

   I gues the first asterisked text needs to be completed as follow:
   *dle oduvodneni usneseni se tak stalo za ucelem
   meritorního rozhodnuti, a to zastavení trestního rízení.*

   In the second asterisked text, we must maybe??? change word order as
   follows:

   Opis obzaloby musi byt dorucen nejpozdeji s predvoláním k hlavnimu
   licení nebo s vyrozumenim o nem, rozumi se pøíslušné osoby. Pote
   tedy se narizuje podle § 198 trestniho radu hlavní liceni,


   Igor
   --- In Czechlist@yahoogroups.com, "coilinoc" <coilinoc@y...> wrote:
   > Hi there folks,
   > It's me again.
   > I'm ruining yet another weekend with a rather long-winded legal
   text
   > in front of me and I'm a little bit flummoxed by the last parts of
   two
   > sentences. Any suggestions regarding the bits between asterisks
   would
   > be most welcome:
   >
   >
   > Dne 13.5.2002 pod stejnou spisovou znackou doslo podle § 23 odst.
   1
   > trestniho radu k vylouceni veci tykajici se shora uvedeneho
   skutku,
   > nyni posuzovaneho jako trestny cin kradeze podle § 247 odst. 1, 4
   > trestniho zakona, spachaný ve spolupachatelstvi podle § 9 odst. 2
   > trestniho zákona ve vztahu ke vsem spoluobvinenym ze spolecneho
   rizeni
   > k samostatnemu projednani, a to pod novym ÈTS: PSM-172/OHK 22-
   2002,
   > vedenym policejnim radou Policie ÈR, SKPV Spravy Sm. kraje
   Ostrava,
   > pracoviste Opava, *dle oduvodneni usneseni se tak stalo za ucelem
   > meritorního rozhodnuti, a to zastavení trestního.*
   >
   > Opis obzaloby musi byt dorucen nejpozdeji s predvoláním k hlavnimu
   > licení nebo s vyrozumenim o nem. Pote tedy se narizuje podle §
   198
   > trestniho radu hlavní liceni, *rozumi se pøíslušné osoby*.
   >
   > Also, would it perhaps be more accurate to write "pod novym ÈTS:
   PSM-
   > 172/OHK 22-2002" as "pod novym (jednacim cislem/symbolem) ÈTS: PSM-
   > 172/OHK 22-2002"?
   >
   > Finally, do you have any ideas what is meant by "operat" in the
   > following sentence (Would something like "a dossier of news media
   > reports" be along the right lines?)
   > Jako obhajce obvineneho disponuji operatem vystupu ze sdelovacich
   > prostredku, ktery svedci o tom, ze XXXXXX byl verejne nazyvan
   > zlocincem a i dosud je zcela nepokryte spekulovano o tom, že se
   > dopustil trestné èinnosti.
   >
   > MTIA
   > Coilin
  • Show all 4 messages in this topic