Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

28081Help: Czech legalese

Expand Messages
 • coilinoc
  Sep 4 11:59 AM
   Hi there folks,
   It's me again.
   I'm ruining yet another weekend with a rather long-winded legal text
   in front of me and I'm a little bit flummoxed by the last parts of two
   sentences. Any suggestions regarding the bits between asterisks would
   be most welcome:


   Dne 13.5.2002 pod stejnou spisovou znackou doslo podle § 23 odst. 1
   trestniho radu k vylouceni veci tykajici se shora uvedeneho skutku,
   nyni posuzovaneho jako trestny cin kradeze podle § 247 odst. 1, 4
   trestniho zakona, spachaný ve spolupachatelstvi podle § 9 odst. 2
   trestniho zákona ve vztahu ke vsem spoluobvinenym ze spolecneho rizeni
   k samostatnemu projednani, a to pod novym ÈTS: PSM-172/OHK 22-2002,
   vedenym policejnim radou Policie ÈR, SKPV Spravy Sm. kraje Ostrava,
   pracoviste Opava, *dle oduvodneni usneseni se tak stalo za ucelem
   meritorního rozhodnuti, a to zastavení trestního.*

   Opis obzaloby musi byt dorucen nejpozdeji s predvoláním k hlavnimu
   licení nebo s vyrozumenim o nem. Pote tedy se narizuje podle § 198
   trestniho radu hlavní liceni, *rozumi se pøíslušné osoby*.

   Also, would it perhaps be more accurate to write "pod novym ÈTS: PSM-
   172/OHK 22-2002" as "pod novym (jednacim cislem/symbolem) ÈTS: PSM-
   172/OHK 22-2002"?

   Finally, do you have any ideas what is meant by "operat" in the
   following sentence (Would something like "a dossier of news media
   reports" be along the right lines?)
   Jako obhajce obvineneho disponuji operatem vystupu ze sdelovacich
   prostredku, ktery svedci o tom, ze XXXXXX byl verejne nazyvan
   zlocincem a i dosud je zcela nepokryte spekulovano o tom, že se
   dopustil trestné èinnosti.

   MTIA
   Coilin
  • Show all 4 messages in this topic