Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
  • Back
  • About Group

  • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Itong grupong ito ay para sa mga:
* nabubuhay sa Cavite at gustong malaman ang buhay sa Cavite.
* naninirahan, dating naninirahan, naghahanap ng tirahan o mayroong iniaalok na tirahan sa Cavite.
* nagtatrabaho, dating nagtatrabaho, naghahanap ng trabaho o nag-aalok ng trabaho sa Cavite.
* nagnenegosyo, dating may negosyo, naghahanap ng mainenegosyo o may handog na negosyo para sa Cavite.
* nag-aaral o dating nag-aral sa Cavite.
* gustong makibalita tungkol sa Cavite o may ibabalita tungkol sa Cavite.
* OFW na galing Cavite o mga CaviteƱong nag-iisip na mag-OFW.
* may idol na taga-Cavite o iniidolo ng mga taga-Cavite.
* may kaibigan at naghahanap ng kaibigan sa Cavite.
* may asawa, anak, kapatid, magulang, pinsan, tito, tita, hipag, biyenan, manugang o anumang kamag-anak sa Cavite.
* nagmamahal sa Cavite!

Para sa lahat nasa Cavite, may kilala sa Cavite o may kinalaman sa Cavite!

Group Information

Group Settings

  • This is a public group.
  • Attachments are not permitted.
  • Members cannot hide email address.
  • Listed in Yahoo Groups directory.
  • Membership does not require approval.
  • Messages are not moderated.
  • All members can post messages.

Message History