Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

zgârie-nori de 45 de etaje in Nordul Bucurestiului la Valea Saulei

Expand Messages
 • Romania News
  BUCUREŞTI. PROIECT IMOBILIAR CU AVIZ DE MEDIU VECHI DIN 2006 Din Valea si Lacul Saulei vor răsări zgârie-nori de 45 de etaje
  Message 1 of 1 , Nov 3, 2007
   BUCUREªTI. PROIECT IMOBILIAR CU AVIZ DE MEDIU VECHI DIN 2006
    
   Din Valea si Lacul Saulei vor rãsãri zgârie-nori de 45 de etaje
    
    
   Consilierii municipali au adoptat în mare vitezã un plan urbanistic care încalcã noile prevederi ale Legii Mediului
   Afacerea a fost iniþiatã de niºte spanioli, care o vor ceda unor „investitori” români specializaþi în dezvoltãri urbane
   Din Valea ºi Lacul Saulei vor rãsãri zgârie-nori de 45 de etaje
   Consilierii municipali bucureºteni au aprobat joia trecutã o dezvoltare imobiliarã în sectorul 2 al Capitalei care încalcã noile prevederi ale Legii Mediului. Planul urbanistic zonal a fost propus Comisiei tehnice de urbanism pe data de 18 ianuarie 2006, când a ºi fost aprobat. „A fost aprobat acum aproape doi ani de Comisie ºi nu înþeleg de ce a ajuns tocmai acum în Consiliu, fiindcã, din ce înþelesesem eu atunci, investitorii erau destul de grãbiþi”, a declarat pentru ziarul Gândul arhitectul ºef al Capitalei, Adrian Bold.
   ªi responsabilii de la Agenþia Regionalã de Protecþia Mediului (ARPM) Bucureºti sunt miraþi de decizia consilierilor municipali, pe care o considerã nulã de drept. „Din punctul nostru de vedere, planul urbanistic aprobat de consilieri este nul, pentru cã încalcã Ordonanþa 114/2007, care modificã Legea Mediului, în sensul cã se interzice orice construcþie pe spaþiile verzi. Dacã ni s-ar solicita un alt aviz, în acest moment nu l-am mai elibera”, ne-a declarat Simona Sãceanu, director Executiv la ARPM Bucureºti. Ea a mai precizat cã, deºi planul urbanistic a fost aprobat, primãria de sector nu va putea elibera autorizaþie de construire, din acelaºi motiv. Proiectul se referã noi indicatori urbanistici, adicã blocuri cu înãlþimi de pânã la 45 de etaje, în zona ªoseaua Petricani - CF Constanþa - Valea Saulei, din sectorul 2 al oraºului.
   Faptul cã toatã afacerea a fost gestionatã de Executivul bucureºtean e dovedit ºi de actele depuse, înainte de vot, la mapa consilierilor municipali, acte care, ºi ele, erau vechi. De exemplu, firma care a cerut aprobarea planului urbanistic, Agroinvest Construct AIC SRL, nici nu mai existã. De proiect se ocupã acum o altã societate, aparþinând unor cetãþeni spanioli, AIC Land Development SA. Dar surse din administraþie ºi de pe piaþa imobiliarã susþin cã proiectul va fi preluat „la pachet” de un român implicat în domeniu.
   Argumentul politic
   Cã treaba e aranjatã pentru altcineva, iar acesta ar putea fi chiar al unui apropiat al primarului Adriean Videanu, se deduce ºi din reacþia acestuia faþã de întrebãrile consilierilor municipali ºi ale ziariºtilor. Videanu a declarat, înaintea votãrii proiectului, cã hotãrârea privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal din ªoseaua Petricani este perfect legalã, îndeplinind condiþiile pentru a fi supusã la vot. El a spus, apoi, cã planul urbanistic rezolvã ºi probleme de infrastructurã ale oraºului, mai ales cã, prin aproapiere va trece ºi Autostrada Bucureºti-Braºov. Mai mult, dupã ºedinþa de consiliu municipal, el i-a sunat aproape pe toþi ziariºtii prezenþi la ºedinþã, ca sã le explice cã nu trebuie sã aibã suspiciuni, pentru cã planul e în regulã, fiind vãzut chiar de el.
   Liderul liberalilor din Consiliul municipal Bucureºti, Antonel Tãnase, l-a acuzat pe Videanu, înaintea aprobãrii proiectului de cãtre consilieri, cã promoveazã proiecte de hotãrâri care vizeazã modificãri urbanistice ale anumitor zone verzi cu încãlcarea legislaþiei mediului.Conform ARPM Bucureºti, oricine va ataca hotãrârea consiliului municipal va obþine cu siguranþã anularea ei, pentru cã nu respectã Legea Mediului.
    
    
   Din Valea ºi Lacul Saulei vor rãsãri zgârie-nori de 45 de etaje
    
    
    
    


   Be smarter than spam. See how smart SpamGuard is at giving junk email the boot with the All-new Yahoo! Mail
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.