Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Hier kunnen Nederlandstalige Boeddhisten en geinteresseerden elkaar ontmoeten en met elkaar van gedachten wisselen over Boeddhisme, meditatie, levens-ervaringen en vraagstukken vanuit een Boeddhistisch perspectief en andere aanverwante onderwerpen. Ook aankondigingen van bezoeken van Boeddhistische leraren, retraites, lezingen en andere meditatie- en Dharma studie-programma's, met name in Nederland en Belgie, zijn hier van harte welkom.Deze groep is open voor Boeddhistische beoefenaars van alle tradities en ook voor hen die een oprechte belangstelling hebben voor Boeddhisme en meditatie en meer informatie zoeken.


Group Information

 • 72
 • Buddhism
 • Jun 22, 2003
 • English

Group Settings

 • This is a public group.
 • Attachments are not permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership does not require approval.
 • Messages from new members require approval.
 • All members can post messages.

Message History