Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Sakralne dzieła wokalne

Expand Messages
 • Przemysław Kowalski
  Bach i muzyka kościelna w Lipsku Porządek protestanckich nabożeństw w Saksonii opierał się na programie nadanym przez Elektora Heinricha w 1540 roku, i
  Message 1 of 1 , Feb 8, 2007
  • 0 Attachment
   Bach i muzyka kościelna w Lipsku

   Porządek protestanckich nabożeństw w Saksonii opierał się na programie
   nadanym przez Elektora Heinricha w 1540 roku, i na Ordynacji Kościelnej
   zadekretowanej przez Elektora Augusta w 1580 roku. W czasach Bacha,
   nabożeństwa kościelne w Lipsku, które stanowiły centrum ortodoksyjnej wiary
   luterańskiej, wciąż zachowywały wyraźne podobieństwa do obrządku
   katolickiego. Było to widoczne nie tylko w formalizmach takich jak
   utrzymanie ornatów, lub uderzaniu w małe dzwonki w czasie udzielania chleba
   i wina podczas Eucharystii, ale także w częstym użyciu łaciny, zwłaszcza
   podczas nabożeństw w ważne święta. Nabożeństwa w Lipsku były raczej
   konserwatywne także z muzycznego punktu widzenia. Łacina i dawniejsze
   chorały protestanckie tworzyły kręgosłup śpiewu kongregacji, który został
   ukazany w wykorzystaniu przez Bacha w pasjach i oratoriach chorałów z XV a
   zwłaszcza z XVI wieku. U końca XVII wieku doszło do konfrontacji pomiędzy
   tradycyjnym luteranizmem a "ruchem lipskim", naznaczonego kilku burzliwymi
   dyskusjami teologicznymi. Chociaż ze starcia tego jako zwycięzca wyszedł
   oficjalnie luteranizm ortodoksyjny, to jednak w późniejszych latach zaczął
   się pojawiać swobodniejszy duch religijny. Muzykę polifoniczną zaczęto
   uprawiać w Lipsku względnie późno. Pierwszą pasję polifoniczną wykonano w
   roku 1721, tylko na dwa lata przed pojawieniem się Bacha na stanowisku
   kantora. W czasach Bacha polifoniczny, łaciński Sanctus był regularnie
   śpiewany w czasie nabożeństw świątecznych, podczas liturgii Eucharystycznej.

   Jako miejski Dyrektor Muzyki, Bach był odpowiedzialny za wykonywanie muzyki
   podczas nabożeństw w czterech kościołach miasta. Jednakże najlepsi śpiewacy
   i instrumentaliści byli zachowani dla dwóch najważniejszych kościołów,
   Świętego Mikołaja i Świętego Tomasza, w których kantaty Bacha były
   wykonywane w niedziele, naprzemiennie. W czasie ważnych świąt w kalendarzu
   kościelnym, wykonywano je w jednym kościele rano, a w drugim popołudniu.
   Zwykła niedziela rozpoczynała się o 5.30 mszą. Po niej następowało o 7
   poranne nabożeństwo, które mogło trwać nawet cztery godziny. Hauptmusik
   (główne dzieło muzyczne), kantata na ten dzień, mogła trwać do trzydziestu
   minut, a wykonywano ją przed kazaniem. W ważne święta, dłuższe dzieła
   muzyczne (takie jak Pasje) bywały dzielone na dwie części zgrupowane wokół
   kazania. Po prostym południowym nabożeństwie o 11.45 (rano), następowały o
   1.15 (po południu) nabożeństwo nieszporów, które także mogło trwać długo. W
   dni świąteczne nabożeństwa nieszporów w kościołach Św. Mikołaja i Św.
   Tomasza, mogły trwać nawet równie długo jak poranne nabożeństwo, gdyż
   obejmowały wykonanie muzyki polifonicznej, oraz poranne świąteczne kazanie z
   drugiego kościoła. Regułę tą, zgodnie z którą w dni świąteczne nabożeństwo
   powtarzano popołudniu w innym kościele, stosowano w Boże Narodzenie,
   Wielkanoc, Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki), Święto Trzech Króli
   (Epifianii), Wniebowstąpienie, Niedzielę Św. Trójcy, oraz Święto
   Zwiastowania. Ponadto, te ważne święta (które są dostatecznie ciekawe, nie
   włączając Święta Reformacji) świętowano przez trzy dni. Odmienne reguły
   obowiązywały w Wielki Piątek - przedstawienie pasyjne miało miejsce tylko w
   jednym kościele, tyle że zmieniał się on co roku. Zachowując tradycję
   datującą się sprzed czasów reformacji, opowieść pasyjną prowadzono w oparciu
   o cztery Ewangelie, następujące po sobie w ciągu roku, czytane w Niedzielę
   Palmową, Wtorek i Środę w tygodniu Wielkanocnym, oraz w końcu w Wielki
   Piątek. W ten sposób każda Ewangelia pojawiała się prędzej czy później.
   Zgodnie ze świadectwem Carla Philippa Emanuela Bach skomponował na
   przestrzeni lat łącznie pięć pasji, chociaż można udowodnić jedynie
   istnienie Pasji wg św. Mateusza, wg Św. Jana i zagubionej wg Św. Łukasza.
   Bach nie przestrzegał jednak dokładnie corocznej kolejności Ewangelii, ale,
   prawdopodobnie nie mając dostatecznie dobrych muzyków, wykonywał czasem tę
   samą pasję w dwóch kolejnych latach.

   Zwłaszcza w czasie swych pierwszych lat w Lipsku Bach komponował wiele dzieł
   sakralnych, w szczególności kilka rocznych cykli kantat. Aby poradzić sobie
   z ogromem pracy, pozwolił on sobie na wykorzystanie techniki parodii, która
   była popularna w okresie baroku. Bach czasami wykonywał aranżacje swoich
   wcześniejszych dzieł, lub utworów innych kompozytorów, z nowym tekstem. (Na
   przykład dodał tekst oparty na Psalmie 51 do Stabat Mater Pergolesiego.) Co
   więcej, także czasem także wykorzystywał muzykę świecką w kontekście
   sakralnym, który w ten sposób ją "nobilitował". Bach nigdy nie stosował
   techniki parodii w przeciwnym kierunku. Jako że muzyka w okresie baroku była
   traktowana w sposób czysto funkcjonalny, często wykonywana jedynie raz a w
   niektórych wypadkach, jej zastosowanie w nowym kontekście mogło stanowić
   wielką szansę by zachowała się dla potomności.

   Msza h-moll

   27 lipca 1733 roku Bach wysłał Mszę zawierającą Kyrie i Gloria swemu władcy,
   Friedricha Agusuta II, Elektora Saksonii. Podarunek taki, rozumował on, może
   pomóc w uzyskaniu stanowiska dworskiego kompozytora. Jednakże jego nadzieje
   pozostały niespełnione. Te dwa fragmenty Mszy - pierwsze dwa późniejszej
   Mszy h-moll - tworzące missa brevis z rodzaju tych, które mogły być
   wykorzystane zarówno podczas nabożeństw protestanckich w Lipsku, jak i w
   mszach w obrządku katolickim na dworze w Dreźnie. W połowie lat 30-tych
   XVIII wieku Bach z pewnością nie planował rozszerzenia swego dzieła w missa
   tota zawierającego wszystkie pięć fragmentów porządku mszy. Dopiero w
   ostatnich latach swojego życia, około roku 1748, z pomocą techniki parodii,
   skomponował Symbolum Nicenum, Agnus Dei oraz sekcje Benedictus i Osanna z
   Sanctus. To ostatnie powstało w roku 1724. Te dość złożone źródła wyjaśniają
   także dlaczego Bach podzielił mszę raczej na cztery niż na pięć części.
   Części napisane w tym samym czasie - Kyrie i Gloria z jednej strony, a
   Benedictus, Osanna i Agnus Dei z drugiej - wywodzą się z niezależnych źródeł
   liturgicznych.

   Długa i niezwykła historia tego dzieła oraz różnorodny zapis różnych części
   (Missa i Symbolum są chórami pięciogłosowymi, Osanna została napisana na
   ośmiogłosowy chór podwójny, nie wspominając o różnicach w zapisie partii
   orkiestrowej) nakazują badaczom Bacha wątpić czy Msza h-moll została
   stworzona jako samodzielne dzieło. Jednakże nie można zaprzeczyć, że Bach
   zamierzał stworzyć "missa tota" składając razem Missa i Sanctus i dodając
   brakujące fragmenty. Obecnie jest z pewnością dyskusyjną sprawą, czy Bach
   miał na myśli jakąś szczególną okazję dla przyszłego wykonania. W
   rzeczywistości, dzieło to przypomina Sztukę fugi, gdyż współtworzy Bachowski
   testament i zostało przeznaczone dla potomności. Już w roku 1811 Friedrich
   Zelter opisał Msze h-moll jako "prawdopodobnie największe muzyczne dzieło
   sztuki... które świat kiedykolwiek widział."

   Kyrie rozpoczyna się monumentalnym "chórem otwierającym", najdłuższym
   pojedynczym fragmentem całej mszy. Pierwsze Kyrie opiera się na fudze
   poprzedzonej przez rozbudowane wprowadzenie instrumentalne. Christe jest
   raczej radosnym duetem na sopran i alt, które często śpiewają w równoległych
   tercjach i sekstach. Drugie Kyrie jest inną chóralną fugą, Bach nawiązuje tu
   do majestatycznego i ciężkiego stile antico z czasów Palestriny.

   Gloria składa się z ośmiu fragmentów. Trąbki po raz pierwszy wprowadzają
   akompaniament dla początkowych słów, które opisują bożonarodzeniowe anioły.
   W Laudamus te, sopran rywalizuje ze wirtuozowskimi pasażami skrzypiec solo.
   Domine Deus przypomina Christe eleison w tym, że stanowi duet, jasną aluzję
   do Chrystusa, drugiej osoby Trójcy. Pozostała część Glorii zawiera
   zaskakujące arie basu z rogiem solo, Quoniam tu solus sanctus, następujący
   po nim zapis pięcio-głosowy (dla kontrastu do cztero-głosowej struktury
   użytej w pozostałej części Glorii) końcowego chóru "Et in Spiritum Sanctum",
   [stanowi] wspaniały, pochwalny pean radości.

   Symbolum Nicenum, najdłuższa część w porządku mszalnym, podzielona został na
   dziewięć fragmentów, zgrupowanych wokół centralnego "Crucifixus". W Credo
   Bach wykorzystał siedem nut z gregoriańskiego Credo jako temat
   siedmio-głosowej fugi, [przy czym] dwa głosy z niej zostały przypisane
   skrzypcom. "Crucifixus" i "Et resurrexit" są centralnymi fragmentami
   Symbolum. Bach przejął "Crucifixus" z kantaty "Weinen, Klagen, Sorgen,
   Zagen" (BWV 12). Ze swym chromatyzmem i westchnieniami melodii, oraz
   "niezauważalnym gaśnięciem" dźwięków chóru w końcowych słowach, "et sepultus
   est", muzyka wyraża żałobę i ból w sposób doskonały. Słyszymy [także]
   radość, która towarzyszy wieści o Zmartwychwstaniu.

   Oryginalnym celem Bach piszącego Sanctus była liturgia eucharystyczna na
   nabożeństwo bożonarodzeniowe w roku 1724. Chór po raz pierwszy podzielony na
   dwie grupy, z głosami męskimi i ich wielkimi skokami melodycznymi, które
   kontrastują z łagodną linią głosów żeńskich. Kolejna "Osanna" jest
   wykonywana przez dwa chóry (które obramowane zostały przez arię tenora,
   "Benedictus").

   Msza kończy się dwuczęściowym Agnus Dei. Pierwsze dwa błagania przyjmują
   formę arii altu z dwoma skrzypcami solo. Po nich następuje "Dona nobis
   pacem", końcowy chór, który znowu został napisany w stile antico. Bach
   powrócił do "Gratias agimus tibi" z Glorii, i w ten sposób Msza h-moll
   kończy się przykuwającą uwagę modlitwą o pokój.

   (Wolfgang Marx?)
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.