Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Godishno sqbranie

Expand Messages
 • Miles Bonev
  ?? ?????? ??????? ??????? ???????? ?? 14 ????????? 2003 ???. ?? 13:00 ???? ? ???????? ?? ???????? ???? ??????, ????? ?? ?????? ?? 23 ?????? 2003 ???. ????
  Message 1 of 1 , Sep 1 10:40 AM
  • 0 Attachment
   ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРИ
   ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА 14 СЕПТЕМВРИ 2003 ГОД. ОТ 13:00 ЧАСА В СГРАДАТА НА ЦЪРКВАТА
   След събора, който се състоя на 23 август 2003 год. Отец Петър си подаде оставката.
   Приканват се всички българи да присъствуват на събранието, на което ще се реши съдбата на Българската Православна Църква  « Св. Св. Кирил и Методий. «
   Задължително е да присъствувате на това събрание за да бъде изслушано вашето мнение.
   Можете да изпратите вашето предложение по пощата на адрес: P O BOX 1049, El Cerrito, Ca. 94530 до 12 септември 2003 год.
   За повече информация: 925-944-1360
   web page: http://church.bulgarsko.com

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.