Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

58514Re: Patching garments?

Expand Messages
 • Quokkaqueen
  Oct 23, 2010
   I found an example, so I'll answer my own question, too!

   In Lovlid, Dan Halvard. 2009. "Nye Tanker om Skjoldehamnfunnet" (Bergen University)
   http://www.lofotr.no/pdf/Skjoldhamnfunnet/Nye%20tanker%20om%20Skjoldehamnfunnet.pdf

   pp. 96-7 describes the patches on the shirt from Skjoldehamn, in Norway:

   "Med unntak av lapp 3 er alle lappene utvendige. De utvendige lappene har for det meste blitt brettet inn før de har blitt sydd på, men enkelte steder har man latt de være ubrettet. Lappenes sømmer er oftest til dels grove kastesømmer i forskjellige garntyper, der Z2S er det vanligste."

   "With the exception of patch number 3, all of the patches are on the outside. The outside patches had mostly been folded-in before being sewn on, but in some places they were flat. The patch seams are usually roughly overcast in different yarn types, where Z2S is the most common."

   "Kastestingsømmer fra vrangen har også blitt brukt for å feste hullenes sårkanter til den overliggende lappen (f. eks. på lapp 6)."

   "Overcast stitches from the wrong side also has been used to fasten the edges of a hole to an overlaid patch (for example, patch no. 6)."

   The shirt was re-dated in the same thesis from 1050 to 1090 CE (pp. 147-152).

   ~Asfridhr
  • Show all 17 messages in this topic