Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

PAHAYAG NG KOALISYON KONTRA KORAPSYON

Expand Messages
 • JMCN
  ... *Ka Pule2 / IRENEO,* ** ** *Maraming salamat po sa pagpasa ng isang kopya ng inyong pagsalin sa pambangsang wika na ang pamagat ay lalong nagbigay ng
  Message 1 of 1 , Dec 5, 2008
   -----Inline Attachment Follows-----

   Ka Pule2 / IRENEO,
    
    
   Maraming salamat po sa pagpasa ng isang kopya ng inyong pagsalin sa pambangsang wika na ang pamagat ay lalong nagbigay ng liwanag sa mga layunin at tuntunin ng "Koalisyon Kontra Korapsyon" (KKK).  Maraming salamat sa inyong pagsalin at ngayon ay lalong tumambad sa pangalan ng organisasyon ang napakabigat na dalahin para sa Mamamayang Pilipino.
    
    
   Isa kayo sa mga kapwa Pilipino na aking nirerespeto ang pananaw, diwa at damdamin para sa tunay na kapakanan ng ating Inang Bayan, kahintulad ng mga miyembro ng Koalisyon Kontra Korapsyon.  Aking ikinagagalak na sa pamamagitan ng teknolohiya ay nagsisimula na ang kailangang kailangang pagkakaisa ng Mamamayang Pilipino tungo sa paglutas ng napakatagal ng walang pakundangang pang-aabuso ng mga nasa gobyerno.
    
    
   Hindi maaaring tawaran ang pagmamahal sa Inang Bayan ng bawat mamamayang Pilipino na may natitira pang karangalan para labanan ang korapsyon na bantad sa ating lipunan.  Bagama't iisa lamang ang tanging mithiin ng bawat isa para sa ating Inang Bayan ay hindi pa dumarating doon sa pagtugma ng mga ibat-ibang pamamaraan upang malunasan ang walang pakundangang pang-aabuso ng mga nasa gobyerno.
    
    
   Kasama ako doon sa pananaw na karapatdapat lamang na iyong mga nasa gobyerno ay magsilbi ng tapat sa Inang Bayan at magpatupad ng mga reporma na kailangan.  Walang puwang sa anuman pang pagtatalo tungkol sa layunin at tuntunin para sa pangkalahatan, maski sa kasalukuyan o sa hinaharap.
    
    
   Nguni't mayroong napakalaking puwang tungkol sa pamamaraan, pagdating sa kung ano ang tugma at nararapat para sa kasalukuyan.  Nagkaroon tayo mga Mamamayang Pilipino ng isang maiituturing ng marami na napakalaking milagro noong Pebrero 1986.  Subali't tayo rin mga Mamamayang Pilipino ang basta na lang pinabayaan ang mga nakapwesto sa gobyerno na magawa ang mga karumaldumal na kabalbalan simula pa sa panahon ni Corazon Cojuangco Aquino.  Sumunod ang mga kagarapalan sa panahon ni Fidel Valdez Ramos na hanggang ngayon ni isang kaso ay wala akong nabasa na nasa husgado.  At ang pinakamalaking kahunghangan nating Mamamayang Pilipino ay noong Enero 2001, ng ang mayorya sa atin ay nagsawalang kibo lamang sa tahasang pagbasura sa ating 1987 Konstitusyon ng Pilipinas.  Kulang noon sa bilang ang mga Mamamayang Pilipino na gustong umalma sa pagkalinaw linaw na pagtayo ng isang hunyangong demokrasya sa Pilipinas, na kung tunay lang na susuriin ng mabuti ay isang diktadurya na isinampa ng AFP at PNP, na gamit ang mga mapagsamantalang nasa Malacanang, Kongreso, at sa Korte Suprema.  Isa ako doon sa mga nanlumo na yung naturingang mga sangdamakmak na abugado dito sa Pilipinas ay parang lumitaw na kakutsaba rin ng diktadurya, dahil sa ni wala man lamang narinig na kumuntesto sa ginawa nina Hilario Davide Jr. na hanggang ngayon ay ni hindi pa lang kinanti:  yung tinagurian na "constructive resignation".  Doon ako napwersa na ituring na ang mayorya sa ating mga Mamamayang Pilipino ay sobrang mga gunggong at maling mali ang ating mga bayani na mga namatay para sa atin.
    
    
   Dahil sa lumusot sila noong Enero 2001 ay inulit muli ng diktadurya ang paglibak at ang pagbasura sa 1987 Konstitusyon ng Pilipinas noong eleksyon ng Mayo 2004.  At simula noon hanggang sa araw na ito ay patuloy na ang mayorya sa ating Mamamayang Pilipino ay pumapayag sa pagpapatuloy ng diktadurya.
    
    
   Maski na pa ituring na isang pag-alipusta sa kakayahan ng mga Masang Pilipino ay aking kinuha ang linya na ang pag-asa na lamang ay ang mga may natitira pang mga dangal sa hanay ng mga intelektwal at mga propesyonal.  Nawalan na ako ng tiwala sa kung sino man ang mga pulitiko sa gobyerno sa lahat ng antas at isinama ko dyan ang kung sino man sa aking pamilya at kamag-anak na sumabak sa putik ng pulitika.  Nawalan na ako ng tiwala hindi sa Panginoon, kung hindi doon sa mga naturingang na mga alagad daw ng kanilang mga diyos.  At lalo lamang ako nangrimarim ng mismo ang mga nasa simbahan ay nagsimulang sumawsaw at kasalukuyang nagtatampisaw sa larangan ng pulitika.
    
    
   Muli lamang akong nabuhayan ng pag-asa para sa Inang Bayan at sa mga hindi pa nga ipinanganganak na Pilipino noong aking mabasa na may bagong organisasyon ang mga kabataan:  ang "Team RP".  Nadagdagan ang aking pag-asa noong maintindihan ko ang layunin ng "Bangon Pilipinas".  At noong suyurin ko ang Internet muli ay nakita ko na napakarami na pala naman ang mga nahimasmasan na sa ating mga kapwa Pilipino.  Libo libong organisasyon ng mga Pilipino na mga nagdeklara ng hangarin sa pagbabago ng ating lipunan.   At aking inakala na mayroon na ring isang posibilidad tungo sa tunay na pagbabago.  Lalo na noong aking maintindihan ang layunin ng "TransEd-TransPin Movement": "Transform Education, Transform the Philippines".
    
    
   Subali't ako ay nanlumong muli ng aking mapagtanto na numero lamang ang nagbago ng kaunti.  Sa ilalim ay ampaw pa rin ang pundasyon ng karamihan.  Sa pang-ibabaw at  lalo na sa salita lang ay parepareho ang angas:  Patriotismo, Integridad, at Ekselensya (PIE).
    
    
   Mayroon ng numerong kailangan sa mga libo libong organisasyon.  Subalit hanggang ngayon simula pa noong 1896 ay naririto pa rin sa ating gitna, ang mga kanya kanya at personal na layunin at hangarin na siyang nagsisilbi pa ring balakid upang marating ang "kritikong masa" na kailangan para sa pag-alsa ng isang malawakang pagbabago. Walang pinag-iwan doon sa mga nangyari sa panahon ni Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo. Parehong pareho lamang:  masyadong marami pa ang gusto ay bida at hindi makapayag at makontento sa pagsuporta lamang sa paglunsad at pagsulong ng isang malawakang pagbabago para sa lahat ng Mamamayang Pilipino.
    
    
   Bukod pa riyan, ang isa pang balakid ay ang hindi pagkakasundo sa ano talaga ba ang kailangang gawin ngayon, dito sa kasalukuyan, imbes na sa hinaharap na base lamang sa kung ano ba ang siyang ating gagawin ngayon.  At dito nakapako ang sitwasyon.  At wala mangyayaring pagbabago kapag hindi narating ang isang maliwanag na kasunduan kung ano ba talaga ang kinakailangang gawin nating mga Mamamayang Pilipino ngayon.
    
    
   Tumpak ang pananaw na karapatdapat lamang na iyong mga nasa gobyerno ay magsilbi ng tapat sa Inang Bayan at magpatupad ng mga reporma na kailangan.  Walang puwang sa anuman pang pagtatalo tungkol sa layunin at tuntunin para sa pangkalahatan, maski sa kasalukuyan o sa hinaharap.  Subalit, iyun na nga ang pinaka-ugat ng mga problema sa ating kasalukuyan: iyun mismong mga kriminal ang nagpapatakbo ng gobyerno!
    
    
   Dito ako nagdesisyon na maski na pa ako ay nag-iisa lamang ay kinakailangang ako ay makipag-batikusan doon sa mga itinuturing kong mas mga magagaling at may mga mas mataas na pinag-aralang mga propesor at mga doktor ng kung anu anong larangan.  Hindi ko maintindihan kung bakit ang isang napakalinaw na sitwasyon ay napakalabo ng mga pananaw.  Kaya ako ay napilitan na tahasan ng makipagbalitaktakan doon sa aking mga itinuturing na mas magagaling at may mga mas mataas na pinag-aralan, subalit malinaw na nabubulagan sa pagtanaw sa sitwasyon.  Maski na anung anggulo tignan ay hindi ko maintindihan ang lohika ng:  hilingan ang mga kriminal na tigilan ang kanilang ginagawa!
    
    
   JM
   ==
    
    
   ===============================================

   ASKING the CRIMINALS to STOP THEMSELVES is ABSOLUTE INSANITY
    
    
   Isn't this the TIME to draw the line among us Filipino Citizens, between those who are FOR or AGAINST this TRI-PARTITE DICTATORSHIP
    
    
   Haven't we had ENOUGH of the FENCE-SITTING, the "FEAR hiding behind the Call for Peace and Constitutionalism", the Ambiguity and Equivocal Attitude of the supposed Religious Leaders with Moral Ascendancy, and the Political Posturing of the Opposition?
    
    
   Haven't we had ENOUGH of the USELESS TALKS / POSTINGS about RELIGIONS or POLITICAL IDEOLOGIES?
    
    
   Haven't we had ENOUGH of the CRIMINALS sowing FEAR and CONFUSION among us  FILIPINO CITIZENS, for us to argue among ourselves?
    
    
   Isn't the REAL ISSUE on PATRIOTISM, INTEGRITY, and EXCELLENCE among ourselves, FILIPINO CITIZENS
    
    
   Isn't there only ONE relevant QUESTION that EVERY Filipino Citizen MUST ANSWER in the HERE AND NOW, and NOT on 10 MAY 2010:
    
   Are you FOR or AGAINST this TRI-PARTITE  DICTATORSHIP?
    
    
   Is there any NEED for any public declaration when this is NOT a survey or a poll?
    

   This is a  CALL to EVERY Filipino Citizen  for a CATEGORICAL ANSWER to ONESELF.
    
    
   Based on YOUR categorical answer, YOU know EXACTLY what YOU must do as a FILIPINO PATRIOT with INTEGRITY and EXCELLENCE.
    
    
   For sure, the AFP and the PNP are WITH the TRI-PARTITE DICTATORSHIP.  Accordingly, it is pointless to rely on those institutions.  It will be up to the INDIVIDUAL soldiers and policemen to make their respective INDIVIDUAL answers to the SAME QUESTION:
    
   Are you FOR or AGAINST this TRI-PARTITE DICTATORSHIP?
    
    
   Those who are presently with the Executive, Legislative, and Judicial branches for EMPLOYMENT, regardless of the nature of the employment contract, must make your respective INDIVIDUAL answers to the SAME QUESTION:
    
    
   Are you FOR or AGAINST this TRI-PARTITE DICTATORSHIP?
    
    
   Based on the ANSWERS, we DRAW THE LINE between those who are FOR or AGAINST this TRIPARTITE DICTATORSHIP.
    
    
   Once WE Filipino Citizens have drawn the line between those who are FOR or AGAINST this TRIPARTITE DICTATORSHIP, what happens?
    
    
   Let's END this ABSOLUTE INSANITY this DECEMBER 2008!
    
    
    
   Para sa Pilipinas!  Para sa Bagong Pilipino!  Tapusin natin ang Kabaliwang ito!
    
    
    
   On Thu, Dec 4, 2008 at 4:13 PM, Victoria, Rizal Mr CIV DEU USA USAREUR <rizal.ln.victoria@...> wrote:
   Classification:  UNCLASSIFIED
   Caveats: NONE

   Sirs and Ladies,
   Mr Tecson,
   JMCN,

   Lazir (openly) has been asking these questions himself so many times also!
   He is ready...whatever it takes to STOP those thieves!
   JMCN is right, WE HAVE TO STOP this absolute INSANITY!

   For country and people!

   :)
   Lazir
   Rizal Victoria
   Heidelberg, Germany
   -----Original Message-----
   From: JMCN [mailto:pmcsi.phils@...]
   Sent: Thursday, December 04, 2008 7:10 AM
   To: Marcelo Tecson
   Subject: Re: [ofcouncil] Fw: LANDOWNERS CANNOT VALIDLY PREVENT LAND
   REFORM... Fw: Carping a typical landholder


   hi MAR,


   Just read e-mail notice re your posting and after reflecting on what the
   THAIS have done for themselves, I have decided that whenever the occassion
   calls for it, it is incumbent upon me to always ask the following questions,
   inside and outside of cyberspace:


   1)  WHY do WE continue ASKING those CRIMINALS to STOP THEMSELVES?

   2)  Isn't that ABSOLUTE INSANITY?

   3)  WHEN will we STOP this ABSOLUTE INSANITY?

   4)  Do you remember this line of THOMAS JEFFERSON?

   "The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of
   patriots and tyrants." - Thomas Jefferson

   5)  Are there still PATRIOTS among us Filipino Citizens, or only TYRANTS and
   IDIOTS?   JMCN
   Classification:  UNCLASSIFIED
   Caveats: NONE
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------
   JOSEPH MIDAR C. NEPOMUCENO, FLMI, FLMI/M
   Business Coach and Management Consultant
   SPHP GLOBAL NETWORK
   Figaro Business Club
   STARMALL - Ground Floor
   Alabang-Zapote Road corner C.V . Starr Avenue
   Pamplona, Las Piñas City, Philippines  1740
   Mobile No. +639175260563    +639218468171  
   Landline No. +632-875-3155
   E-mail:  
   sphp.global@...   ,   sphp_global@...  

   "Building Bridges, Breaking Down Walls"

   http://sphpglobal.ning.com/?xgi=6Fcaw3C

   "Simula ay Pilipino, Habangbuhay Pilipino"

   =============================
   "Tama na, Sobra na!"
   "Iniibig ko ang Pilipinas!"
   "Ikaw rin ba, iniibig mo ang Pilipinas?"
   "Kung kasama ka, kilos na!"
   "Patalsikin ang mga Taksil sa Bayan!"
   =============================

   2008/12/5 Leonidas Agbayani <leonidasagbayani@...>
   Pinagpipitaganang Mga Kalahi:


              Mangyari po sanang maging katanggap-tanggap ang salin sa pambansang wika ng isang  bahagi
    
   ng e-mail na aking natunghayan sa Internet.


   01 December 2008
    
   Coalition Against Corruption Statement
   Pahayag ng Koalisyon Kontra Korapsyon
    
    
   CALL TO ACTION AGAINST CORRUPTION
   TAWAG PAGKILOS KONTRA KORAPSYON

    
   Corruption is the gravest threat to Philippine democracy and society today.

   Ang korapsyon ang pinakamalagim na babala ngayon sa demokrasya at lipunang Pilipino. 

   In the Millennium Challenge Corporation's just released Philippine scorecard for fiscal year 2009, the country failed to meet the performance standard in the control of corruption category, with its percentile ranking falling to 47% from 57% in fiscal year 2008.

    Sa kalalabas lang na Milenyong Hamon sa Korapsyon na itinala para sa taong piskal 2009, nabigo ang bansa na tugunan ang pamantayang pagkilos sa kategoriyang pagkontrol ng korapsyon sa antas nitong bumaba sa 47% mula sa 57% nitong taong piskal 2008.

   In the 2008 Corruption Perceptions Index released by Transparency International in September, the Philippines placed in the bottom quarter of 180 countries. The country tied for 141st place with Cameroon, Iran, and Yemen.

   Sa 2008 Indise ng mga Pakiramdam sa Korapsyon nung Setyembre, ang Pilipinas ay humanay sa laylayang sikapat ng 180ng mga bansa.  Itong bansa ay nakihanay sa pang-141 ng talaan kabalantay ng Cameroon, Iran at Yemen.

    
   The country's poor performance in these corruption ratings is not surprising given the litany of scandals that have hounded the current Administration since 2001: the IMPSA kickbacks, the AFP comptroller hidden wealth case, the Jose Pidal scandal, the COMELEC-MegaPacific computerization deal, the fertilizer scam, the North and South Rail projects, the cheating in the 2004 presidential elections, the distribution of cash gifts in Malacañang, the NBN-ZTE bribery scandal, and now, the PNP "euro generals". No one has been held accountable. We have not witnessed corruption of this magnitude since the years of the Marcos dictatorship.
    
   Ang sa bansang dahop na pagkilos sa mga antas ng korapsyon ay 'di nakapagtataka, batay sa sunud-sunod na mga iskandalong bumagabag sa kasalukuyang administrasyon simulang 2001:  ang mga kikbak (patadyak) sa IMPSA, ang kaso ng tagong-yaman sa AFP Comptroller, ang iskandalong Jose-Pidal, ang COMELEC-Mega Pacific areglo sa kompyuterisasyon, ang iskam ng abono, ang mga proyektong riles sa Hilaga at Timog, ang dayaan sa eleksyong-pampanguluhan nung 2004, pamumudbod ng regalong salapi ng Malacañang, ang NBE-ZTE iskandalong suhol, at ngayon, ang PNP "euro-henerals."  Ni isa ay walang pinapanagot.  Di tayo nakasaksi ng ganito kalubhang korapsyon simulang mga taon ng diktaduryang Marcos.  


   Contrary to her pronouncements, the President has shown no intention of using the considerable powers and resources at her disposal to get to the root of all these scandals, and has in fact allowed the misuse of her power of executive privilege to hinder investigations into acts of official corruption.

   Taliwas sa kanyang mga ipinahayag, hindi nagpakita ang Pangulo ng intensyong gumamit ng malawak niyang lakas at kapangyarihang tuklasin ang ugat ng lahat na mga iskandalo, at sa katunayan ay binayaan ang maling paggamit ng lakas niyang pribilehyong ehekutibo upang hadlangan ang mga imbestigasyon sa paggawa ng korapsyong opisyal.
    

   The unchecked rise of corruption is seriously hampering efforts to reduce poverty in the country and affecting our economic competitiveness. But most alarming is the moral impact of this virulent cancer on our citizenry, especially the youth. Not only is it fostering a sense of cynicism and desperation, the greater tragedy is that it may be engendering the adoption of the corrupt's disoriented moral compass among our people.

   Ang 'di masawatang paglubhang korapsyon ay mapanganib na humahadlang sa mga pagsisikap na mabawasan ang paghihirap sa bansa na umaapekto sa ating pakikipag-kumpetisyon sa ekonomiya.  Nguni't ang lalong nakaka-alarma ay ang bulusok na moral nitong nakalalasong kanser sa ating mga mamamayan, lalunglalo ang kabataan.  "Di lamang ito nagpapalubha ng damdaming kawalang paniwala at pag-asa, na ang higit na malubhang trahedya ay ang pagpapasunod sa tiwaling hilig na korapsyong moral sa ating mga mamamayan.
    
   In their call to action, the group of bishops led by Jaro Archbishop Angel Lagdameo asked, "But, who, who will pick up the broken, shattered pieces of our country, hurting from poverty and corruption, to make it whole again?" We say, we Filipinos are our own liberators. Despite the dire situation we are in, we believe that we are not powerless to defend the integrity of our institutions and values. We urge all Filipinos to join us in challenging our political leaders to immediately undertake the following reforms:
    
   Sa kanilang tawag pagkilos, ang pangkat ng mga obispo na pinangunahan ni Arsobispo Angel Lagdameo ng Jaro ay nagtanong:  "Nguni't sino, sino ang pupulot ng mga nawasak na mga sangkap ng ating bansa, nangagpasakit sa karukhaan at korapsyon, para buuin itong  muli?"  Masasabi natin, tayong mga Pilipino ang magpapalaya sa atin.  Bagaman dahop ang sitwasyong ating kinalalagyan, tayo'y  naniniwalang hindi tayo walang lakas na ipagtanggol ang integridad ng ating mga institusyon at kahalagahan.  Inaamuki natin ang lahat na mga Pilipino na sabayan kami sa paghamon sa mga lider pulitikal na madaliing ipatupad ang sumusunod na mga reporma:


           * Implement citizens' participation in local development planning and budget reviews. We urge our public officials to recognize their constituents' right to participate in governance. Citizens should know how public funds are being used in their barangay, city, and province.
    
           * Ipatupad ang partisipasyon ng mga mamamayan sa pagpaplano ng kaunlarang lokal at mga pagrebisa ng badyet.  Inaamuki natin ang mga opisyal publiko na kilanlin ang karapatan ng kanilang mga nasasakupan na makilahok sa pamamahala.  Dapat malaman ng mga mamamayan kung paano ginagamit ang salapi ng bayan sa kanilang barangay, lungsod at probinsya.

           * Strengthen the civil service. We need civil servants who will build quality and integrity systems in government agencies, and spearhead the campaign against corruption from within the bureaucracy.

           * Palakasin ang serbisyo sibil.  Kailangan nati'y mga lingkod-bayang magtatayo ng mga de-kalidad at dalisay na mga sistema sa mga ahensya ng gobyerno, at pangunahan ang kampanya laban sa korapsyon na nagmumula sa loob ng burukrasya.


           * Punish the corrupt, not the whistleblowers. Except for General Carlos Garcia, no one has been held accountable for their misdeeds. We strongly urge the Ombudsman to act on pending high-profile corruption cases, to increase the office's pool of competent field investigators, and most importantly, to uphold her mandate to serve as protector of the people and not of the powerful.

          *  Parusahan ang mga tiwali, hindi ang mga nagsisiwalat ng katiwalian.  Matangi kay Hen. Carlos Garcia, wala pang pinapapanagot sa kanilang ginawang mali.  Mabilasik nating hinihiling sa Ombudsman na aksyunang madali ang nakapending na mga kaso ng korapsyon, dagdagan o palawakin ang sa tanggapang hanay ng mahuhusay na imbestigador sa lunan, at higit na mahalaga ay itaguyod at gampanan ang atas na siya'y mangalaga sa kapakanan ng mga mamamayan at hindi ang maykapangyaihan.

    
   Let us end the culture of dishonesty and impunity in our country, especially in government, and take the war against corruption to the forefront of the national agenda!

   Wakasan na natin ang kulturang pandaraya at kawalang-pananagutan sa ating bansa, lalung-lalo na sa pamahalaan, at isulong ang digma laban sa korapsyon sa kauna-unahan ng ating pambansang adyenda.
    
   ###
    
   COALITION AGAINST CORRUPTION
   Ateneo School of Government
   KOALISYON LABAN SA KORAPSYON
   Paaralang Pang-Gobyerno ng Ateneo
   Barug Pilipino
   Bishops-Businessmen's Conference for Human Development
   Caucus of Development NGO Networks
   CBCP-Sangguniang Laiko ng Pilipinas
   CBCP-National Secretariat for Social Action, Justice and Peace
   Integrated Bar of the Philippines
   Makati Business Club
   Management Association of the Philippines
   National Citizens' Movement for Free Elections
   Transparency and Accountability Network
    
    
   hulihin. litisin. ikulong.
    
                                               
    
    
   hulihin. litisin. ikulong.
    

    


    
   On Fri, Dec 5, 2008 at 6:09 PM, Victoria, Rizal Mr CIV DEU USA USAREUR <rizal.ln.victoria@...> wrote:
   Classification:  UNCLASSIFIED
   Caveats: NONE

   Sir,
   Allcon,

   If no one wants to put his/her name on any list,
   please put my name on TOP of this list!

   For once in our lives, let's do something good!


   For country and people!

   :)
   Lazir
   Fear the Lord, no one/nothing else!


   "Laws can embody standards; governments can enforce laws but the final task
   is not a task for government.  It is a task for each and every one of us.
   Every time we turn our heads the other way when we see the law flouted, when
   we tolerate what we know to be wrong, when we close our eyes and ears to the
   corrupt because we are too busy, or too frightened, when we fail to speak up
   and speak out, we strike a blow against freedom and decency and justice."

                 Robert F. Kennedy


   -----Original Message-----
   From: JMCN [mailto:pmcsi.phils@...]
   Sent: Thursday, December 04, 2008 9:25 PM
   Subject: ASKING the CRIMINALS to STOP THEMSELVES is ABSOLUTE INSANITY!


   ASKING the CRIMINALS to STOP THEMSELVES is ABSOLUTE INSANITY!


   Isn't this the TIME to draw the line among us Filipino Citizens, between
   those who are FOR or AGAINST this TRI-PARTITE DICTATORSHIP?


   Haven't we had ENOUGH of the FENCE-SITTING, the "FEAR hiding behind the Call
   for Peace and Constitutionalism", the Ambiguity and Equivocal Attitude of
   the supposed Religious Leaders with Moral Ascendancy, and the Political
   Posturing of the Opposition?


   Haven't we had ENOUGH of the USELESS TALKS / POSTINGS about RELIGIONS or
   POLITICAL IDEOLOGIES?


   Haven't we had ENOUGH of the CRIMINALS sowing FEAR and CONFUSION among us
   FILIPINO CITIZENS, for us to argue among ourselves?


   Isn't the REAL ISSUE on PATRIOTISM, INTEGRITY, and EXCELLENCE among
   ourselves, FILIPINO CITIZENS?


   Isn't there only ONE relevant QUESTION that EVERY Filipino Citizen MUST
   ANSWER in the HERE AND NOW, and NOT on 10 MAY 2010:


                  Are you FOR or AGAINST this TRI-PARTITE  DICTATORSHIP?   Is there any NEED for any public declaration when this is NOT a survey or a
   poll?


   This is a  CALL to EVERY Filipino Citizen  for a CATEGORICAL ANSWER to
   ONESELF.


   Based on YOUR categorical answer, YOU know EXACTLY what YOU must do as a
   FILIPINO PATRIOT with INTEGRITY and EXCELLENCE.


   For sure, the AFP and the PNP are WITH the TRI-PARTITE DICTATORSHIP.
   Accordingly, it is pointless to rely on those institutions.  It will be up
   to the INDIVIDUAL soldiers and policemen to make their respective INDIVIDUAL
   answers to the SAME QUESTION:


                  Are you FOR or AGAINST this TRI-PARTITE DICTATORSHIP?   Those who are presently with the Executive, Legislative, and Judicial
   branches for EMPLOYMENT, regardless of the nature of the employment
   contract, must make your respective INDIVIDUAL answers to the SAME QUESTION:                  Are you FOR or AGAINST this TRI-PARTITE DICTATORSHIP?   Based on the ANSWERS, we DRAW THE LINE between those who are FOR or AGAINST
   this TRIPARTITE DICTATORSHIP.


   Once WE Filipino Citizens have drawn the line between those who are FOR or
   AGAINST this TRIPARTITE DICTATORSHIP, what happens?


   Let's END this ABSOLUTE INSANITY this DECEMBER 2008!   Para sa Pilipinas!  Para sa Bagong Pilipino!  Tapusin natin ang Kabaliwang
   ito!   On Thu, Dec 4, 2008 at 4:13 PM, Victoria, Rizal Mr CIV DEU USA USAREUR
   <rizal.ln.victoria@...> wrote:


          Classification:  UNCLASSIFIED
          Caveats: NONE

          Sirs and Ladies,
          Mr Tecson,
          JMCN,

          Lazir (openly) has been asking these questions himself so many times
   also!
          He is ready...whatever it takes to STOP those thieves!
          JMCN is right, WE HAVE TO STOP this absolute INSANITY!

          For country and people!

          :)
          Lazir
          Rizal Victoria
          Heidelberg, Germany

          -----Original Message-----
          From: JMCN [mailto:pmcsi.phils@...]
          Sent: Thursday, December 04, 2008 7:10 AM
          To: Marcelo Tecson
          Subject: Re: [ofcouncil] Fw: LANDOWNERS CANNOT VALIDLY PREVENT LAND
          REFORM... Fw: Carping a typical landholder


          hi MAR,


          Just read e-mail notice re your posting and after reflecting on what
   the
          THAIS have done for themselves, I have decided that whenever the
   occassion
          calls for it, it is incumbent upon me to always ask the following
   questions,
          inside and outside of cyberspace:


          1)  WHY do WE continue ASKING those CRIMINALS to STOP THEMSELVES?

          2)  Isn't that ABSOLUTE INSANITY?

          3)  WHEN will we STOP this ABSOLUTE INSANITY?

          4)  Do you remember this line of THOMAS JEFFERSON?

          "The tree of liberty must be refreshed from time to time with the
   blood of
          patriots and tyrants." - Thomas Jefferson

          5)  Are there still PATRIOTS among us Filipino Citizens, or only
   TYRANTS and
          IDIOTS?          JMCN
          Classification:  UNCLASSIFIED
          Caveats: NONE   Classification:  UNCLASSIFIED
   Caveats: NONE

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.