Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

TERRA SEBVS, nr. 1 -o noua publicatie cu caracter istoric in judetul Alba

Expand Messages
 • Dada
  PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SEBEŞ CENTRUL CULTURAL “LUCIAN BLAGA” SEBEŞ MUZEUL MUNICIPAL “IOAN RAICA” SEBEŞ DIRECŢIA JUDEŢEANĂ
  Message 1 of 1 , Oct 18, 2009

    

   PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SEBEŞ

   CENTRUL CULTURAL “LUCIAN BLAGA” SEBEŞ

   MUZEUL MUNICIPAL “IOAN RAICA” SEBEŞ

   DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ CULTE ŞI

   PATRIMONIU CULTURAL NAŢIONAL ALBA

    

    

    

    


    

   A C T A   M V S E I   S E B E S E N S I S

    

    

    

   TERRA

   SEBVS

    

    

   1

    

    

    

    

    

   Sebeş 2009

    

   TERA   SEBVS

   A C T A   M V S E I   S E B E S E N S I S

    

    

    

   COLEGIUL ŞTIINŢIFIC

    

   Acad. dr. MARIUS PORUMB

   dr. PAUL NIEDERMEIER Membru corespondent al Academiei Române

   dr. VOLKER WOLLMANN

   dr. DANIELA MARCU ISTRATE

    

   COLEGIUL DE REDACŢIE

    

   dr. CRISTIAN I. POPA

   dr. CĂLIN ANGHEL

   RADU TOTOIANU

   MATEI DRÂMBĂREAN

   CĂLIN ŞUTEU

   SORIN ARHIRE

   SICEANU CLAUDIA

   GH. DUMITRIU-FLORIANU

    

    

    

   ISSN

    

    

   Editura

    

    

    

    

   Orice corespondenţă se va adresa /

   Please send any mail to the following address: 

   Muzeul Municipal „Ioan Raica” Str. Mihai Viteazul, nr. 4,

   Sebeş 515800, jud. Alba, Romania

   Tel. 0258735240; e-mail: muzeulsebes@...

    

    

   Copyright © 2009 Muzeul Municipal „Ioan Raica ” Sebeş


    

   A C T A   M V S E I   S E B E S E N S I S

   TERRA  SEBVS

    

    

    

   CUPRINS, CONTENTS, INHALT

    

    

    

   Acad. dr. Marius PORUMB, Cuvânt înainte (Foreword)...............................................7

    

    

   STUDII ŞI ARTICOLE

    

   ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE

    

   Călin GHEMIŞ, Modelul de barcă neolitică de la Şuncuiuş-Peştera Unguru Mare (The neolithic model of an boat from Unguru Mare Cave)……………………………11

    

   Marian NEAGOE, Plastică antropomorfă cucuteniană în colecţia Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta-Turnu Severin (Antropomorphic clay figurines belonging to the Cucuteni culture in the Iron Gates Regional Museum colection, Drobeta-Turnu Severin)…………………………………………………………………19

    

   Gruia FAZECAŞ, Two stone axes from Raica Museum Collection (Două topoare de piatră din colecţia Muzeului Municipal Ioan Raica din Sebeş)……………………. 31

    

   Cristian Ioan POPA, Marius RÂZA, Un celt de tip transilvănean descoperit la Bozeş (jud.  Hunedoara) (A Socketed Axe of Transylvanian Type Discovered at Bozeş, Hunedoara County)…………………………………………………………… 35

    

   Cătălin BORANGIC, Incursiune în arsenalul armelor curbe tracice. Falx dacica (A Foray into the Thracian Curved Weaponry. Falx Dacica)……………………… 43

    

   Iosif Vasile FERENCZ, Despre o faleră de bronz descoperită la Sarmizegetusa-Regia (About a bronze phalera found at Sarmizegetusa Regia)……………………... 63

    

   Cristian Ioan POPA, Radu TOTOIANU, Roman funerary lions in the Sebeş Museum collection (Lei funerari romani păstraţi în Muzeul din Sebeş)........................ 73

    

   Marius-Mihai CIUTĂ, Noi contribuţii privind locuirile romane de pe Valea Şeuşiţei (jud. Alba) (New contributions regarding the roman period habitations from the şeuşiţa Valley (Alba County)………………………………………………..… 91

    

   Teodor MUNTEAN, Monede romane imperiale din colecţia Muzeului Municipal „Ioan Raica” din Sebeş (Roman Imperial Coins from the Collection of the Ion Raica Municipal Museum, Sebeş) ……………….……………………………... 101

    

   Ovidiu GHENESCU, Materiale arheologice medievale din colecţia „Dorin Vlad” provenite de la Loman (com. Săsciori, jud. Alba) (Medieval Archaeological Materials from the Dorin Vlad Collection at Loman, Săsciori Commune, Alba County)

   .......................................................................................................................................119

    

   Viorel ŞTEFU, Câteva consideraţii asupra punctelor de interes arheologic în zona vechii cetăţi medievale a Mediaşului (jud. Sibiu) (A Few Considerations on the Points of Archaeological Interest from the Area of the Old Medieval Citadel of Mediaş, Sibiu County)……………………………………………………………………... 141

    

   Cristian Constantin ROMAN, Sorin TINCU, Observaţii pe marginea complexului ecleziastic de la Hunedoara-Castelul Corvinilor (Notes on the religious complex of the Corvins’ Castle, Hunedoara) ………..…………………………… 153

    

   ISTORIE

    

   Octavian TĂTAR, Identităţi şi solidarităţi medievale în Europa (Medieval identities and solidarities in Europe)……………………………………………….……  175

    

   Călin ANGHEL, Capela Sf. Iacob din Sebeş – abordări istoriografice (The St. Jacob's Chapel from Sebeş - Historiographic Approaches)…………………………  201

    

   Viorel ŞTEFU, Sigilii din colecţiile Muzeului Municipal Mediaş (sec. XV-XIX) (Siegel aus den Sammlungen des  Museums in Mediasch, 15.- 19. Jahrhundert)……… 209

    

   Volker WOLLMANN, Adnotaţiunile cronicarului Laurentius Weidenfelder pe marginea manuscrisului lui Georgius Soterius despre istoria oraşului Sebeş, intitulat „Particola historica in urbem Sabesum” (Die Anmerkungen des Chronisten Laurentius Weidenfelder zur Handschrift „Particola historica in urbem Sabesum“ von Georg Soterius)……………………………………………………………. 217

    

   Gabriela MIRCEA, Doina DREGHICIU, Viaţa confesională şi spirituală locală reflectată în cărţile româneşti vechi din fondul patrimonial al municipiului Sebeş (sec. XVII-XIX). Antecedente, comentarii şi completări bibliografice (The Local Religious and Spiritual Life as Reflected by the Old Romanian Books Kept in the Heritage Fund of the Sebeş Township: Preliminaries, Comments and Bibliographic Updates)….... 233

    

   Ana DUMITRAN, Zugravul Simon Bălgrădeanul la Sebeş (Painter Simon Bălgrădeanul from Sebeş)……………………………………………………… 249

    

   Claudia SICEANU, The “Landler” from Sebeş („Landlerii” din Sebeş)……..... 259

    

   Carmen STÂNEA, Din colecţiile Bibliotecii Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia: primele manuale moderne româneşti din Transilvania (From the Collections of the Library of the National Museum of Union Alba Iulia: The First Modern Romanian Textbooks from Transylvania)…………………………………..…… 267

    

   Radu TOTOIANU, Despre şcoala confesională greco-catolică din Ghirbom în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (jud. Alba) (On the Greek-Catholic Confessional School from Ghirbom (Alba County) in the Second Half of the 19th Century) ……………………………………………......................................................... 279

    

   Victor-Tudor ROŞU, Reuniunea de Temperanţă Antialcoolică de la Blaj (1910-1917) (The Anti-alcoholic Temperance Reunion of Blaj (1910-1917)............................ 301

    

   Ioana RUSTOIU, Despre vii, alcool şi alcoolici în documentele parohiilor ortodoxe şi greco-catolice din judeţul Alba (1850-1930) (About Vineyards, Alcohol and Alcoholics in Documents of the Orthodox and Greek-Catholic Parishes from Alba County (1850-1930)……………………………………………………….… 313

    

   Liviu ZGÂRCIU, Ioachim Crăciun - istoric al lui Mihai Viteazul (Ioachim Crăciun - Historian of Michael the Brave)………………………………………………. 331

    

   Sorin ARHIRE, Bătălia pentru Atlantic reflectată în presa românească (ianuarie-iunie 1941) (The Battle Of The Atlantic As Reflected By The Romanian Press, January-June 1941)………………………………………………………………….. 343

    

   Constantin-Adrian SIMION, Bibliografia naţionalismului comunist din România perioadei ceauşiste (The Bibliography Of The Romanian Communist Nationalism Of The Ceauşescu Regime) ………………………….………………………………... 353

    

   MUZEOLOGIE – RESTAURARE – CONSERVARE

    

   Ştefan LIPOT, Restaurarea unui vas ceramic din colecţiile Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeş (The Restoration of a Ceramic Vessel From the Collections of the „Ioan Raica” Municipal Museum, Sebeş)……………………………………….. 373

    

   Marina AVRAM, Restaurarea unei tipărituri Canon Missae Pontificalis, Veneţia, 1731 (The Restoration of  Canon Missae Pontificalis, Venice, 1731)……………… 379

    

   Gheorghe DĂRĂMUŞ, Ion Berciu şi Muzeul din Sebeş (Ion Berciu and the Museum from Sebeş)………………………………………………………… 389

    

   RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

    

    

   Dan Dana, Zalmoxis de la Herodot la Mircea Eliade. Istorii despre un zeu al pretextului, Editura Polirom, Iaşi, 2008, 486 p. (Alexandru BERZOVAN)......................... 403

    

   Nicolae Afrapt, Sebeşelul - Satul de pe Valea Sebeşului, Alba Iulia, Editura Altip, 2009, 399 p. (Gheorghe DUMITRIU-FLORIANU)…………………….… 409

    

   CRONICA

    

    

   Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Multiculturalitate şi patrimoniu istorice în Transilvania”, ediţia I, Sebeş, 14 mai 2009 (Gheorghe DUMITRIU-FLORIANU)……………………………………………………………… 413

    

   Lista abrevierilor ....................................................................................................... 417

    

   Lista autorilor ............................................................................................................ 420

      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.