Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

PR 30-06-2013 Police Waiters: Are Trade Unions accepting this?

Expand Messages
 • Alternattiva Demokratika
  Alternattiva Demokratika - The Green Party www.alternattiva.org.mt P.O. Box 38, Marsa, MTP1001 PR 30-06-2013 Police Waiters: Are Trade Unions accepting this?
  Message 1 of 1 , Jun 30, 2013
  Alternattiva Demokratika - The Green Party
  www.alternattiva.org.mt
  P.O. Box 38, Marsa, MTP1001

  PR 30-06-2013
  Police Waiters: Are Trade Unions accepting this?

  In view of the fact that the Times of Malta has reported that between 25 and 30 police officers were ordered to leave their stations and report for work at Girgenti to serve as waiters in an official Ministerial function, Alternattiva Demokratika Chairperson, Prof. Arnold Cassola, said: "Does this type of activity fall within the job description of a police officer?  Would it not be better for the policemen to be on the beat, at the service of the citizen?  Has the upcoming police trade union been consulted on this?  Are the GWU and other unions representing the hotel industry workers happy at the way their members are deprived of work, that has been carried out by cheap labour police officers who have to obey orders"?

  Carmel Cacopardo, AD spokesman on Sustainable Development and Home Affairs. stated that the manner in which the police officers are being ordered about by Government Ministers indicates that the Commissioner of police is just a figurehead. It is his duty to defend the dignity of the Police Force and it is clear that he has failed at the first opportunity.


  PR 30-06-2013
  Pulizija-Waiters: It-Trade Unions ser jaċċettawha din?

  In vista tal-fatt li t-Times of Malta irrapurtat li bejn 25 u 30 pulizija ġew ordnati li jħallu l-ghases tagħhom u jirrapurtaw għax-xogħol il-Girgenti biex iservu ta' waiters waqt funzjoni Ministerjali uffiċjali, Prof. Arnold Cassola, iċ-Chairperson ta' Alternattiva Demokratika, staqsa: "Din it-tip ta' attivita taqa' taħt id-dmirijiet ta' uffiċjal tal-pulizija? Mhux aħjar li kieku l-pulizija jitħallew jaqdu dmirhom fuq ir-ronda, għas-servizz tac-cittadin? It-trade union tal-pulizija li ser tiġi mwaqqfa dalwaqt ġiet ikkonsultata fuq dan?  Il-GWU u unions oħra li jirrappreżentaw il-ħaddiema tal-lukandi huma kuntenti bil-mod ta' kif il-haddiema tagħhom qeghdin jġgu imċahhda mix-xogħol li minflok sar mill-pulizija li m'għandhomx għażla ħlief li jobdu l-ordnijiet"?

  Carmel Cacopardo, il-kelliem tal-AD ghall-Iżvilupp Sostenibbli u l-Intern, qal li l-mod ta' kif uffiċjali tal-pulizija qegħdin jingħataw l-ordnijiet mill-Ministri  tal-Gvern jindika li l-Kummissarju tal-Pulizija m'huwa xejn ħlief ufficjal ċeremonjali.  Huwa d-dmir tiegħu li jiddefendi d-dinjita' tal-Korp tal-Pulizija u huwa ċar li dan falla mal-ewwel opportunita li kellu.

Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.