Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

PR 25-06-2013 Maps on countryside ownership need to be produced

Expand Messages
 • Alternattiva Demokratika
  Alternattiva Demokratika - The Green Party www.alternattiva.org.mt P.O. Box 38, Marsa, MTP1001 PR 25-06-2013 Maps on countryside ownership need to be produced
  Message 1 of 1 , Jun 25, 2013
  Alternattiva Demokratika - The Green Party
  www.alternattiva.org.mt
  P.O. Box 38, Marsa, MTP1001

   
  PR 25-06-2013
  Maps on countryside ownership need to be produced following FKNK's directive
   
  Prof. Arnold Cassola, Alternattiva Demokratika Chairperson, said: "In view of the FKNK's (The hunters' federation) directive to its members to ban access to their private property to members of the Ramblers Association all year round, we are asking Prime Minister Joseph Muscat to instruct the Lands Registry Department to immediately produce maps on the ownership of Maltese countryside, so that all Maltese and Gozitans can know what land is really private and what public land has been stolen for years by private individuals for their own egoistic personal use. Moreover, the Prime Minister should ensure that the laws of the country are respected with regards to right of passage over private land".

  PR 25-06-2013
  Bżonn jiġu prodotti jindikaw proprjeta' privata fil-kampanja wara d-direttiva tal-FKNK
   
  Il- Prof. Arnold Cassola, Chairperson ta' Alternattiva Demokratika, qal: "In vista tad-direttiva tal-FKNK lill-membri tagħha biex icahhdu l-aċċess għall-proprjeta' privata tagħhom lill-membri tar-Ramblers Association is-sena kollha, Alternattiva Demokratika qed titlob lill-Prim Ministru Joseph Muscat jagħti direttiva lid-Dipartiment tar-Reġistru tal-Artijiet biex jipproduċi immedjatament il-mapep tal-proprjeta' tal-kampanja Maltija biex b'hekk il-Maltin u l-Għawdxin kollha jkunu jafu liema art hija tabilħaqq privata u liema art pubblika ilha misruqa għal snin sħaħ minn individwi privati ghall-użu egoistiku u personali taghhom. Ma' dan, il-Prim Ministru jrid jiżgura li l-liġijiet tal-pajjiz għandhom jiġu rrispettati għal dak li għandu x'jaqsam mad-dritt ta' passaġġ".
Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.