Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

PR 22-06-2013 Alternattiva deplores humiliation of career diplomats

Expand Messages
 • Alternattiva Demokratika
  Alternattiva Demokratika - The Green Party www.alternattiva.org.mt P.O. Box 38, Marsa, MTP1001 PR 22-06-2013 Alternattiva deplores humiliation of career
  Message 1 of 1 , Jun 22, 2013
   Alternattiva Demokratika - The Green Party
  www.alternattiva.org.mt
  P.O. Box 38, Marsa, MTP1001

  PR 22-06-2013
  Alternattiva deplores humiliation of career diplomats

  In view of certain recent diplomatic appointments, AD Chairperson, Prof. Arnold Cassola, said: "Political appointees in the diplomatic domain have unfortunately always been a characteristic of the Maltese two party tribal system.  Some of these appointees were and are very valid people, others simply party lackeys.   The novelty now is that some of these political appointees are substituting career diplomats.  This is totally unacceptable not only because it is depriving people who are academically and professionally specialised in this field from their deserved advancement in career but also because it is depriving our country of the best people in this area just to satisfy the ambitions and whims of certain party hacks whose only qualification is their servilism towards their political master of the day".


  PR 22-06-2013
  Alternattiva Demokratika tiddeplora l-umiljazzjoni tad-diplomatiċi professjonali

  In vista tal-ħatriet diplomatici reċenti, iċ-Chairperson ta' Alternattiva Demokratika, il-Prof. Arnold Cassola, qal: "Ħatriet politici fil-qasam diplomatiku kienu dejjem karatteristiċi tas-sistema tribali politika ta' żewġ partiti.  Uħud minn dawk maħtura kienu nies validissimi, oħrajn sempliċement lagħqa tal-partit.  In-novita' issa hija li uħud minn dawn il-hatriet politici qed jieħdu l-post ta' diplomatiċi professjonali.  Dan m'huwiex aċċettabbli mhux biss għax qed iċahhad lil nies li huma akkademikament u professjonalment speċjalizzati f'dan il-qasam minn avvanz fil-karriera li jistħoqilhom imma anki għaliex qed iċaħħad lil pajjiżna mill-aħjar nies fil-qasam biex jiġu soddisfatti l-ambizzjonijiet u l-kapriċċi ta' certi midħla tal-partit, li l-unika kwalifika tagħhom hija s-serviliżmu lejn  is-sid politiku tagħhom tal-ġurnata.

Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.