Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

PR 21-06-2013 AD welcomes initiatives against LGBT discrimination but supports full equality

Expand Messages
 • Alternattiva Demokratika
  Alternattiva Demokratika - The Green Party www.alternattiva.org.mt P.O. Box 38, Marsa, MTP1001 PR 21-06-2013 AD welcomes initiatives against LGBT
  Message 1 of 1 , Jun 21 2:06 AM
  Alternattiva Demokratika - The Green Party
  www.alternattiva.org.mt
  P.O. Box 38, Marsa, MTP1001
   
  PR 21-06-2013
  AD welcomes initiatives against LGBT discrimination but supports full equality
   
   
  Alternattiva Demokratika, the Green Party welcomes the recent move by the PN to present a private member's bill to amend the constitution with regards to discrimination on the basis of sexual orientation but questions why gender identity is not mentioned. This was one of the proposals included in the electoral manifesto of Alternattiva Demokratika which was the only party propagating full equality for LGBT persons in all areas of social life.

  Prof. Arnold Cassola, AD Chairperson, said: "It is great that Claudette Buttigieg has taken the initiative to effectively present this private member's bill. The anomaly in the Maltese constitution has been there for years, since Malta signed and ratified the "European Charter of Fundamental Rights" which calls for the eradication of any discrimination on the basis of sexual orientation. The swift approval of the Hon. Buttigieg's private members bill will serve to finally get us in line with democratic Europe. Protocol 12 of the European Convention on Human Rights should also be ratified, and Malta should take a more active role in the promotion of human rights of LGBT persons at the international level ".


  Angele Deguara, AD Spokesperson and representative on the LGBT consultative council, said: "We believe that the constitution should be amended to make discrimination on the basis of sexual orientation as well as gender identity a thing of the past. AD believes that the fact that both the Government and Opposition are moving in the direction of recognising the rights of the LGBT community augurs well for a more inclusive and socially just society. However, so far neither the PN nor the PL supports full equality for LGBT persons. We hope that they will continue emulating our policies of true equality without any 'buts'".
   
   
  PR 21-06-2013
  AD taqbel ma' inizjattivi kontra d-diskriminazzjoni tal-LGBT imma ssejjaħ għal ugwaljanza vera
   

  Alternattiva Demokratika, the Green Party tilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-PN ippreżenta private member's bill biex tiġi amendata l-kostituzzjoni fir-rigward ta' diskriminazzjoni fuq bażi ta' orjentazzjoni sesswali imma tistaqsi għalfejn l-identita tal-ġeneru ma gietx imsemmija. Din kienet waħda mill-proposti inklużi fil-manifest elettorali ta' Alternattiva Demokratika li kien l-uniku partit li sejjaħ għal ugwaljanza veru għal persuni LGBT f'kull qasam tal-ħajja.

  Prof. Arnold Cassola, ic-Chairperson ta' AD, qal: "Tajjeb li Claudette Buttigieg
  ħadet l-inizjattiva li tippreżenta dan il private member's bill. Din l-anomalija fil-kostituzzjoni Maltija ilha hemm għal ħafna snin, minn meta Malta iffirmat u irratifikat il-"European Charter of Fundamental Rights" li jsejjaħ ghat-tneħħija ta' kull forma ta' diskriminazzjoni fuq bażi ta' orjentazzjoni sesswali. L-approvazzjoni ta' dan il-bill tfisser li Malta issir verament parti minn Ewropa demokratika. Protocol numru 12 tal-Konvenzjoni Ewropea tad-drittijiet tal-Bniedem ukoll jeħtieg li tiġi irratifikata filwaqt li Malta għandha tiehu rwol aktar attiv fil-promozzjoni tad-drittijiet umani ta' persuni LGBT fuq livell internazzjonali ".

  Angele Deguara, kelliema u rappre
  żentanta tal-AD fuq il-Kunsill Konsultattiv dwar l-LGBT, qalet: "Aħna nemmnu li l-kostituzzjoni għandha tigi emendata biex id-diskriminazzjoni kemm fuq bażi ta' orjentazzjoni sesswali kif ukoll tal-identitá tal-ġeneru issir xi ħaġa tal-passat. AD temmen li l-fatt li kemm il-Gvern kif ukoll l-Oppozizzjoni qed jimxu fid-direzzjoni li jagħrfu d-drittijiet ta' persuni u koppji LGBT community jawgura tajjeb għal soċjeta aktar inklussiva u ġusta. Pero s'issa la l-PN u lanqas il-PL ma jaqblu ma drittijiet ugwali f'kollox għal persuni LGBT. Nisperaw li jibqgħu jimxu fuq il-politka tagħna ta' ugwaljanza mingħajr "imma".

Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.