Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

PR: Divorce: AD lambasts PLPN for washing their hands off responsibility

Expand Messages
 • Michael Briguglio
  Alternattiva Demokratika - The Green Party www.alternattiva.org.mt P.O. Box 38, Marsa, MTP1001 Press Release/Stqarrija Stampa 1/2/11 Divorce: AD lambasts PLPN
  Message 1 of 1 , Feb 1, 2011

   Alternattiva Demokratika - The Green Party

   www.alternattiva.org.mt

   P.O. Box 38, Marsa, MTP1001

    

   Press Release/Stqarrija Stampa 1/2/11


   Divorce: AD lambasts PLPN for washing their hands off responsibility

   Alternattiva Demokratika - The Green Party, said that the Nationalist and Labour Parties are being irresponsible in the way they are treating the divorce issue.

   Michael Briguglio, AD Chairperson, said: 'The Nationalist Party is acting like a confessional party stuck in the middle ages, showing no sensitivity to the thousands of people who would like to reconstitute their family life. Labour, on the other hand, is confirming that it has no direction at all through its 'catch all' politics. Labour is acting like a calculator and not like a party with principles. By opting so far not to take a position of principle the PN and Labour are acting out of convenience bringing to the fore once more the politics of electoral calculators’.


   Yvonne Arqueros Ebejer, AD spokesperson for Civil Rights, added: 'Alternattiva Demokratika is the only party with a clear position on divorce, and together with progressive elements of society and the press, we urge those in favour of the introduction of this basic civil right to stand up and be counted'.


   Divorzju: L-AD tikkritika lill-PLPN talli haslu jdejhom mir-responsabbilta’


   Alternattiva Demokratika qalet li l-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista qed ikunu irresponsabbli bil-mod ta' kif qed jitrattaw il-kwistjoni tad-divorzju.


   Michael Briguglio, ic-chairperson tal-AD, qal, "Il-Partit Nazzjonalista qed igib ruhu ta' partit konfessjonali li ghadu fil-medjuevu, u mhux qed ikun sensittiv ghas-sitwazzjoni ta' dawk l-eluf li jixtiequ jirregolarizzaw il-hajja tal-familja taghhom.  Il-Partit Laburista, min-naha l-ohra, qed jikkonferma li m'ghandu l-ebda direzzjoni u qed jaddatta politika li jinghogob ma kulhadd.  Il-PL qed jagixxi bhal calculator u mhux bhala partit bi principji.  Billi s'issa kemm il-PN kif ukoll il-PL ghazlu li ma jihdux pozizzjoni ta' principju, it-tnejn qed jiehdu t-triq tal-konvenjenza u jaddottaw politika ta' kalkoli elettorali."


   Yvonne Arqueros Ebejer, il-Kelliema tal-AD ghad-drittijiet civili, ziedet tghid, "L-Alternattiva Demokratika hija l-uniku partit b'pozizzjoni cara fuq id-divorzju, u flimkien ma' elementi progressivi tas-socjeta u tal-midja, theggeg lil dawk li huma favur l-introduzzjoni ta' dan id-dritt civili biex isemmghu lehinhom u jaghmlu differenza". 

    

    

    
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.