Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

pr AD calls for law enforcement in St Paul's Bay

Expand Messages
 • Mark Causon
  Alternattiva Demokratika-The Green Party 10, Manwel Dimech street, Sliema. tel no : 21314040 www.alternattiva.org.mt Press Release 4-1-2005 AD calls for law
  Message 1 of 1 , Jan 5, 2005
   Alternattiva Demokratika-The Green Party
   10, Manwel Dimech street,
   Sliema.
   tel no : 21314040

    
   Press Release 4-1-2005
    AD calls for law enforcement in St Paul's Bay
    
   Alternattiva Demokratika-The Green Party is objecting to  the illegal 
   bulldozing of protected olive trees on a site outside development zones at 
   Xemxija Promenade,St. Paul Street, St. Paul's Bay.
    
   AD spokesperson for St Paul's Bay Carmel Hili urged MEPA to take action on 
   this illegality.
    
   He also expressed AD's concern that on the application for the building of 
    residential units in this area.

    "This application should be refused since this is outside development zones. 
   Mepa had already been informed  about the destruction of the trees and an 
   enforcement notice was issued and ignored by the developer"
    
   "MEPA should take decisive and immediate action. St Paul's Bay residents 
   expect that everybody is treated equally before the law. In the absence of 
   action the authorities would be condoning illegality and would be sending 
   the message that certain building contractors can defy the law of the 
   country at will".
    
   Carmel Hili reiterated AD's commitment to serve as a voice for legality, 
   fairness and environmental protection in the local council after the 
   forthcoming local election in the locality.
    
   "We are committed to stand up against the arrogance of those who think that 
   they stand above the law", concluded Hili.
    
   James Debono
    Public Relations Officer
    
   Stqarrija Stampa 4-1-2005
    AD titlob enforzar tal-ligi f'San Pawl il-Bahar
    
   Alternattiva Demokratika-The Green Party qed toggezzjoni ghall-qirda  
   ta'sigar taz-zebbug f'post li jinsab barra z-zoni tal-izvilupp f' Xemxija 
   Promenade, Triq San Pawl, San Pawl il-Bahar
    
   Il-Kelliem tal-AD ghal San Pawl il-Bahar Pawl Carmel Hili sejjah lill-MEPA 
   biex twaqqaf din l-illegalita.
    
   Huwa esprima t-thassib tal-AD dwar l-applikazzjoni ghall-izvilupp ta'bini 
   residenzjali f'din iz-zona.
    
   "Din l-applikazzjoni ghandha tigi rifjutata ghax tinsab barra z-zoni 
   tal-izvilupp. Il-MEPA diga giet infurmata bil-ksur tal-ligi u d-distruzzjoni 
   ta'sigar tant harget enforcement notice li gie injorat mill-izviluppatur"
    
   "Il-MEPA ghanda tiehu azzjoni immedjata. Ir-residenti ta'San Pawl jistennew 
   li kulhadd ikun trattat ugwalment quddiem il-ligi. Jekk ma titiehidx azzjoni 
   l-awtoritajiet ikunu komplici fil-ksur tal-ligi u jkunu qed jibghatu 
   l-messagg li certi kuntratturi jistghu jaghmlu li jridu".
    
   Carmel Hili tenna l-impenn tal-AD li tkun vuci favur il-legalita, 
   l-ugwaljanza u l-harsien tal-ambjent fil-Kunsill Lokali ta' San Pawl 
   il-Bahar wara li l-elezzjonijiet ta'Marzu li gej.
    
   "Ahna ntennu l-impenn taghna li niefqu ghall-arroganza ta'dawk li jahsbu li 
   ghandhom is-setgha li jiksru l-ligi tal-pajjiz. Fil-Kunsill ntennu l-impenn 
   li niefqu lil min ghandu wiccu tost", temm jghid Hili.
    
   James Debono
    Public Relations Officer
    
   _________________________________________________________________
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.