Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

press release- Malta rapped on lack of preparation in Agricultural field

Expand Messages
 • Mark Causon
  Alternattiva Demokratika-The Green Party 10, Manwel Dimech street, Sliema. tel no : 21255330 http://www.alternattiva.org.mt PRESS RELEASE 04/11/03 Malta rapped
  Message 1 of 1 , Nov 4 4:25 AM
  • 0 Attachment
   Alternattiva Demokratika-The Green Party
   10, Manwel Dimech street,
   Sliema.
   tel no : 21255330

    
   PRESS RELEASE 04/11/03
    Malta rapped on lack of preparation in Agricultural field
    
    
   Alternattiva Demokratika Candidate for the European Parliament and
    Secretary General of the European Greens, Prof. Arnold Cassola, said that in the Progress report which is about to be issued on our country by the European Union, the EU authorities are deeply concerned about the lack of preparation of Malta with regards to Agriculture, and consequently about Malta's capability to absorb tructural funds in this area.
    Prof. Cassola said, "Malta is the worst prepared of the ten acceding
    countries in the field of Agriculture and, in view of this serious lack
    of preparation, it will not be receiving any funding for Agriculture in 2004".
    
   On the other hand, as regards rural development, Malta is not fully
    prepared but the situation is less serious than in the area of
    agriculture, and Malta will be getting funding for rural development in 2004.
    
   Prof. Cassola concluded by saying that, all in all, and excluding the
    above areas, Malta is given quite a positive judgement in the Progress
    report regarding its preparedness to join the EU in May 2004.
    
   As it has always done, Alternattiva Demokratika will keep doing its utmost to
   ensure that the Maltese people reap the maximum benefits of EU membership. 
    
   Jurgen Balzan
    Deputy Secretary General
    
   PRESS RELEASE 04/11/03
    Malta mhiex preparata fil-qasam agrikolu - AD
    
    
   Il-kandidat ghal l-Elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ta' l-Alternattiva 
   Demokratika u Segretarju General ital-European Greens Prof Arnold Cassola 
   qal li fil-Progress Report li se jinhareg mil-Unjoni Ewropeja,
    l-awtoritajiet ta' l-UE huma serjament inkwetati bin-nuqqas ta'
    preperazzjoni ta' Malta fil-qasam agrikolu u fin-nuqqas ta' kapacita ta'
    pajjizna biex jassorbi l-fondi strutturali f'dan il-qasam.
    
   Prof Cassola qal "Malta huwa l-inqas pajjiz preparat mil-ghaxar pajjizi
    li se jissiehbu f'Mejju fil-qasam agrikolu u fid-dawl ta' dan mhux se
    nircievu fondi ghal-agrikoltura fl-2004".
    
   Min-naha l-ohra f'dak li ghandu x'jaqsam ma' zvilupp rurali Malta avolja
    mhiex preparata sa l-ahhar, is-sitwazzjoni hija anqas gravi
    mil-agrikoltura u se nkunu elegibbli ghal-fondi ghal l-izvilupp rurali.
    
   Prof Cassola temm jghid li kollox ma kollox, jekk tnehhi l-agrikoltura u
    l-izvilupp rurali Malta inghtat gudizzju posittiv fil-Progress Report fuq 
   jekk pajjizna hux preparat ghal-shubija f'Mejju 2004.
    
   Bhalma dejjem ghamlet, Alternattiva Demokratika tkompli taghmel dak
   kollu li tista' biex tizgura li l-poplu Malti gawdi l-massimu tal-beneficcji li
   toffri shubija fl-Unjoni Ewropea.  

   Jurgen Balzan
    Deputat Segretarju Generali
    
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.