Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

AD urges MP s to support Tobin Tax proposal 2-1-2002

Expand Messages
 • Mark Causon
  Alternattiva Demokratika- The Green Party 149, Archbishop street, Valletta. tel no : 21255330 http://www.alternattiva.org.mt Media Release 2-1-2002 AD urges MP
  Message 1 of 1 , Jan 2, 2002
   Alternattiva Demokratika- The Green Party
   149, Archbishop street, Valletta.
   tel no : 21255330
    
    
   Media Release 2-1-2002
   AD urges MP s to support Tobin Tax proposal
    
   Aletrnattiva Demokratika-The Green Party urges Maltese MP's to join many of their European and world counterparts in asking their respective legislative bodies and governments to support the Tobin tax proposal and ask the government to support its implementation at an international level.

    
   "The Tobin tax, named after the American economics Nobel prize winner.  James Tobin proposed, in 1978 to tax, at a low rate, all the transactions on the currency markets in order to discourage speculation and, at the same time, provide the internationa community with resources. With a rate of 0.05% the Tobin tax is estimated to bring in more than 100 billion dollars per year, which could be utilized for currency stabilization, economic development, emergency relief, or other national and international crises like the present one in Argentina", said AD-the Green Party's international secretary Ralph Cassar.

   The campaign for the introduction of the Tobin Tax is supported by numerous civil society and non-governmental organizations, linked with trade unions, social, ecumenical, and environmental causes.  The European Greens are at the forefront of this campaign.
    
   "AD believes in a globalisation based on democracy, sustainable development and social justice.  The Tobin Tax is an important step in this direction", said Ralph Cassar.
    
   This Parliamentary/legislative call in favor of the installation of a Tobin Taxcan be sypported by sending an e-mail to: tobintaxcall@... or an attached slip by fax: 00 32 2 284 95 18 or 00 32 2 284 98 53.
    
   James Debono
   Media Officer
    
    
   Stqarrija Media 2-1-2002
   AD issejjah lill-Membri Parlamentari Maltin biex jappoggjaw l-proposta ta' Tobin Tax
    
   Alternattiva Demokratika-The Green Party isejjah lill-membri parlamentari Maltin biex jinghaqdu ma kollegi taghhom Ewropej f'sejha biex l-gvernijiet nazzjonali jahdmu biex jimplimentaw t-Tobin Tax fuq livell internazzjonali.
    
   "ItTobin tax hi msemmija ghall-ekonomist Amerikan li rebah il-premju Nobel. Dan l-ekonomista kien issuggerixxa li t-tranzazzjonijiet fis-swieq internazzjonali tal-flus jigu intaxxati b'rata baxxa. Dan iwassal biex l-ispekulazzjoni tigi skoraggita u fl-istess hin il-kommunita internazzjonali jkollha bizzejjed rizorsi ghal skopijiet ta'zvuilupp ekonomiku, stabilita monetarja u ghajnuna f'kaz ta'emergenzi u krizjiet bhal dik li qed tahkem l-Argentina bhalissa.B'rata ta' 0.05% it Tobin tax twassal biex il-kommunita internazzjonali tigbor 100 biljun dollaru fis-sena"sostna s-Segretarju Internazzjonalital-AD Ralph Cassar.
    
   Il-kampanja favur it- Tobin Tax hi appoggjata minn bosta gahqdiet non governattivi, trade unions u gruppi religjuzi. Il-Partiti tal-Hodor Ewropej huma fuq quddiem f'din il-kampanja internazzjonali.
    
   "AD temmen fi globalizazzjoni gdida bbazata fuq id-demokrazija, l-izvilupp sostenibli u l-gustizzja socjali. It-Tobin Tax hi pass importanti hafna f'din id-direzzjoni" sostna Ralph Cassar.
    
   Biex wiehed jappoggja din is-sejha  favur l-introduzzjoni ta'Tobin Tax  wiehed jista' jibghat e-mail lill- tobintaxcall@... jew fax fuq 00 32 2 284 95 18 or 00 32 2 284 98 53.
    

   James Debono
   Media Officer
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.