Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Media release- AD solidarity with journalist Gilian Bartolo

Expand Messages
 • Mark Causon
  Alternattiva Demokratika The Green Party NIFS GDID-NIFS NADIF 149,Archbishop street, Valletta markc@global.net.mt http://www.alternattiva.org.mt Media Release
  Message 1 of 1 , Jun 30, 2001
   Alternattiva Demokratika
   The Green Party
   NIFS GDID-NIFS NADIF
   149,Archbishop street,
   Valletta
    
   Media Release
   Solidarity with journalist Gilian Bartolo

   AD-The Green Party expresses its solidarity with journalist Gilian Bartolo
   who has been sued for libel by Angelo Xuereb in his personal capacity and on
   behalf of AX Holdings.

   "AX Holdings is reacting  to the growing consensus in Maltese civil society that a golf course in Verdala is a social and environmental disgrace.  Stilfling public debate will not help anyone" said James Debono, a spokesperson of  AD
   -The Green Party.

   AD-The Green Party challenged AX Holdings "to publish the names of those
   farmers who are presently in favour of the development of a golf course on
   agricultural land at Verdala".

   AD- The Green Party insists that farmers and other persons who are exposed to the pressures of heavily financed, professionally advised and highly motivated speculators should be allowed a cooling off period to rescind any agreement made at such an obvious disadvantage.

   Michael Briguglio
   Public Relations Officer   Stqarrija Media
   Solidarjeta mal-gurnalista Gilian Bartolo

   Alternattiva Demokratika tesprimi s-solidarjeta taghha mal-gurnalista Gilian
   Bartolo li qed taffaccja libel minn Angelo Xuereb fil-kapacita personali
   tieghu u f'isem AX Holdings.

   "AX Holdings qed tirreagixxi ghall l-konsensus
   dejjem jikber fost is-socjeta civili Maltija li golf course fil-Verdala m'hi
   xejn ghajr dizgrazzja socjali u ambjentali. Billi jinhonoq id-dibatitu publiku fil-pajjiz dwar din il-kwistjoni ma jiggwadanja hadd", sostna James
   Debono, kelliem ta'Alternattiva Demokratika-The Green Party.

   Alternattiva Demokratika-The Green Party issaqsi "AX Holdings lesta
   tippublika l-ismijiet tal-bdiewa li prezentament jaqblu li jigi zviluppat
   golf course fuq l-art agrikola li jahdmu?".

   Alternattiva Demokratika-The Green Party tinsisti li l-bdiewa u nies ohra li habta u sabta jkollhom jiffaccjaw il-pressjoni li jaghmlulhom spekulaturi iffinanzjati sew, armati b'pariri professjonali u kkargati biex jaghmlu profitt ghandhom jinghataw zmien biex jibdlu fehmithom dwar kull ftehim li jaghmlu waqt li jkunu f'qaghda hekk zvantaggata.
    
   Michael Briguglio
   Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.