Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

LIST OF VOLUNTEERS FOR FRANCE

Expand Messages
 • Michael Briguglio
  Hi This is the list of volunteers who are committed to take part in the clean up given that flight and accomodation are for free: Moviment Graffitti: Michael
  Message 1 of 2 , Dec 31, 1999
   Hi

   This is the list of volunteers who are committed to take part in the clean
   up given that flight and accomodation are for free:

   Moviment Graffitti:
   Michael Briguglio
   Mary Grace Vella
   David Pisani

   Others:
   David Darmanin
   Luigi Pellegrini

   There also is a possibility that James Debono would be interested.

   The sooner you give us the details the better, as I need to give the info.
   to these volunteers, especially because of their leave from work.

   Mike


   ------------------------------------------------------------
   Michael Briguglio
   mbrig@...
   michaelbriguglio@...
   20 Victoria Junction Sliema SLM12 Malta
   Tel. / Fax: 00356 334705
  • Stephen Cachia
   Mike, Prosit tal-lista...kif tista timmagina dan il-weekend huwa l-aghar weekend biex taghmel xi xoghol organizzattiv imma l-affarijiet mexjin. S issa
   Message 2 of 2 , Jan 1, 2000
    Mike,
    Prosit tal-lista...kif tista' timmagina dan il-weekend huwa l-aghar weekend
    biex taghmel xi xoghol organizzattiv imma l-affarijiet mexjin. S'issa
    ghandna:
    -rispons qawwi u pozittiv hafna mill-Greens Francizi illi qed jghidu illi
    lesti li jilqghuna u li l-krizi tant hija kbira illi l-clean up se tibqa
    ghaddejja ghal zmien twil,
    -interess min xi awtoritajiet Maltin,
    -offerta ta' flights b'discount qawwi mill-Airmalta
    ..u xi sebgha voluntiera (mhux inkluzi il-lista tieghek).
    Jidher illi huwa difficli illi l-aspett organizzattiv ikun lest sa nhar
    il-Hamis ( d-data illi originarjament konna qed nahsbu biex nitilqu)...kif
    jibdew jitlahhmu id-dettalji nzommuk infurmat kontinwament b'dak li qed
    jigri...jekk ghandek xi kummenti, suggerimenti eccc feel free li
    tghaddihomlna.

    Tislijiet
    Stephen

    PS Dalghodu ghaddejna kopja tat-tezi tieghek lill Arcisqof waqt iz-zjara ta'
    kortesija li ghamilna, li deher interessat u inkwetat dwar il-problemi
    ambjenatli ffacjati minn pajjizna.


    ----- Original Message -----
    From: Michael Briguglio <mbrig@...>
    To: <Alternattiva@onelist.com>
    Sent: Saturday, January 01, 2000 5:57 AM
    Subject: [Alternattiva] LIST OF VOLUNTEERS FOR FRANCE


    > From: "Michael Briguglio" <mbrig@...>
    >
    > Hi
    >
    > This is the list of volunteers who are committed to take part in the clean
    > up given that flight and accomodation are for free:
    >
    > Moviment Graffitti:
    > Michael Briguglio
    > Mary Grace Vella
    > David Pisani
    >
    > Others:
    > David Darmanin
    > Luigi Pellegrini
    >
    > There also is a possibility that James Debono would be interested.
    >
    > The sooner you give us the details the better, as I need to give the info.
    > to these volunteers, especially because of their leave from work.
    >
    > Mike
    >
    >
    > ------------------------------------------------------------
    > Michael Briguglio
    > mbrig@...
    > michaelbriguglio@...
    > 20 Victoria Junction Sliema SLM12 Malta
    > Tel. / Fax: 00356 334705
    >
    > > Community email addresses:
    > Post message: Alternattiva@onelist.com
    > Subscribe: Alternattiva-subscribe@onelist.com
    > Unsubscribe: Alternattiva-unsubscribe@onelist.com
    > List owner: Alternattiva-owner@onelist.com
    >
    > Shortcut URL to this page:
    > http://www.onelist.com/community/Alternattiva
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.