Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

8421PR 16-10-2013 Alternattiva Demokratika welcomes the civil unions bill, hopes it will eventually lead to true equality

Expand Messages
 • Alternattiva Demokratika
  Oct 16, 2013
  Alternattiva Demokratika - The Green Party
  www.alternattiva.org.mt
  P.O. Box 38, Marsa, MTP1001


  PR 16-10-2013
  Alternattiva Demokratika welcomes the civil unions bill, hopes it will eventually lead to true equality

  Alternattiva Demokratika expressed its satisfaction at the civil unions bill which was published yesterday as was presented to the Government by the LGBT Consultative Council.  As a member of the same Council, Alternattiva Demokratika is happy to have actively contributed to the formulation of the civil unions bill which contains most of the proposals which Alternattiva Demokratika presented in its electoral manifesto.

  Angele Deguara, AD-LGBT representative on the LGBT Consultative Council, said: "This is a great achievement for the LGBT community and for democracy. When the bill becomes law, this will be a great step forward for LGBT couples, who have suffered disadvantage and discrimination for too long. However, despite all the provisions in the bill which ensure that LGBT couples enjoy the same rights as married couples, LGBT couples are still prohibited from getting married. AD believes that true equality will be achieved when LGBT couples will be able to marry like heterosexual couples. Therefore we hope that this very positive step will eventually lead to true equality."


  PR 16-10-2013
  Alternattiva Demokratika tilqa' b'sodisfazzjon l-abbozz ta' liġi dwar l-unjonijiet ċivili, tittama li eventwalment twassal għal ugwaljanza sħiħa


  Alternattiva Demokratika esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għall-abbozz ta' liġi dwar l-unjonijiet ċivili li ġie ppubblikat il-bieraħ hekk kif kien ippreżentat lill-Gvern mill-Kunsill Konsultattiv dwar l-LGBT.  Bħala membru tal-istess Kunsill, Alternattiva Demokratika hija kuntenta li kellha sehem attiv fit-tfassil ta' dan l-abbozz li jinkludi fih kważi il-proposti kollha li Alternattiva Demokratika ippreżentat fil-manifest elettorali tagħha.

  Angele Deguara, rappreżentanta ta' AD-LGBT fuq il-Kunsill Konsultattiv, qalet: "Din hija kisba importanti għall-komunita` LGBT u għad-demokrazija. Meta l-abbozz isir liġi, dan ikun pass kbir 'il quddiem għal koppji LGBT, li ilhom isofru diskriminazzjoni u żvantaġġ għal ħafna snin. Madanakollu, għalkemm il-liġi tipprovdi għal drittijiet għal koppji LGBT b'mod ugwali bħal koppji eterosesswali, koppji LGBT xorta ma jistgħux jiżżewġu. AD temmen li l-ugwaljanza vera tinkiseb meta koppji LGBT ikunu jistgħu jiżżewġu bħal koppji eterosesswali. Għalhekk nittamaw li dan il-pass ferm pożittiv fl-aħħar mill-aħħar iwassal għal ugwaljanza sħiħa."