Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Tato yahoo skupina je vytvorena za účelom neformálneho združovania a utužovania priateľských vzťahov medzi aktívnymi Rómami na Slovensku. Zámerom je výmena a poskytovanie informácii, nápadov, návrhov a riešení na rôzne problémy, ktoré sa nás našej spoločnosti denne dotýkaju.

Group Information

 • 4
 • Slovakia
 • Jun 25, 2005
 • English

Group Settings

 • This is a public group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership does not require approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History