Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

All Categories - All/Schools & Education/Colleges and Universities/By Location/Countries/Poland/

All
/Poland

  Groups List

 • Grupa dyskusyjna składajšca się z uczestników seminarium dyplomowego (licencjacko-magistersko-doktoranckiego) na IF UZ, 2008/2009. Narzędzie do szybkiej komunikacji.
  21 members Last activity 3:28 PM
 • Grupa dla studiujacych ism i jeszcze drugi kierunek
  68 members Last activity Mar 12
 • Najlepsza grupa na WPiA US :)
  36 members Last activity Jan 12, 2015
 • Fetching Sponsored Content...
 • Tablica informacyjna społeczności doktorantów Wydziału Politologii UMCS w Lublinie
  28 members Last activity Mar 19, 2010
 • Miedzynarodowe studia menadzersko-finansowe 2008.
  23 members Last activity Dec 16, 2009
 • Projekt_Teatr - nowiusienki projekcik, ktorego oto wlasnie grupa jest :D
  26 members Last activity Jan 5, 2009
 • Grupa mailingowa Koła Naukowego Fizyków "Migacz" działającego na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
  25 members Last activity Dec 23, 2015
 • Grupa studentów X Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w kolegium zarz±dzania i finansów SGH, w dyscyplinie nauki o zarz±dzaniu
  20 members Last activity Apr 14, 2013
 • Grupa dyskusyjna studentów V roku Budownictwa. KBI, profil dyplomowania BO.
  25 members Last activity Jul 8, 2016
 • To jest strona stworzona przez grupę doktorantów z Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiegow Warszawie.
  15 members Last activity Jun 20, 2010