Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

All Categories - All/Regional/Countries/Tuvalu/

All
/Tuvalu

  Groups List

 • hg
  73 members Last activity Aug 21, 2015
 • TALOFA!! FANAU VAITUPU SALALAU..... Ke sautala tatou ki tala gali e masani saale tatou ki ei se fenui, se logo, se poa, kae maise ko tala kata mo pati sele e masani saale tatou iei. Manatu gali, manatu ola mose lumanai o fanau Vaitupu. Ke fakaaoga fakalei ne taua te...
  27 members Last activity Jul 13, 2015
 • Tolofa! This Group is for the use of people's of Niutao Tuvalu. Provided by, The Luaseuta Foundation which is portal for the promotion of Tuvalu's culture and traditions, in particular...
  51 members Last activity Nov 12, 2012
 • Fetching Sponsored Content...
 • The group is for family members and friends who have interests in what the owner has provided for this group.
  25 members Last activity Dec 19, 2013
 • This is a site for Tuvaluan youth around the globe to share their views on any youth-related issues.
  18 members Last activity Aug 10, 2012
 • Tuvalu Classifieds
  16 members Last activity Aug 31, 2013
 • Fun things to do in Tuvalu
  11 members Last activity Jun 14, 2012
 • You know who it's for. If you don't, join anyway.
  11 members Last activity Jun 14, 2012
 • Fakaasi mai ou manatu io pela foki ni mafaufauga kite mataupu teni....
  7 members Last activity Jun 15, 2012
 • Talofa tama savave salalau. Ko peipei mai lua manatu/fenui/fautuaga mo te lei o tatou katoa. Manuia te fale o tatou
  3 members Last activity Jan 14, 2011