Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

  Groups List

 • Massachusetts Albanians
  691 members Last activity Sep 12
 • Grupi Patriotik Atdhetar Çamëria eshte organ i Shoqerive Politike Atdhetare Çamëria ne Diaspore. Qellimi i ketij grupi eshte informimi, sensibilizimi dhe MOBILIZIMI i publikut shqiptar...
  1607 members Last activity Dec 11, 2015
 • Albanian Christian Medical and Dental Association Shoqata e Mjekëve dhe Dentistëve të Krishterë Shqiptarë
  66 members Last activity Apr 27
 • Fetching Sponsored Content...
 • Grupi Patriotik Atdhetar Çamëria eshte organ i Shoqerive Politike Atdhetare Çamëria ne Diaspore. Qellimi i ketij grupi eshte informimi, sensibilizimi dhe MOBILIZIMI i publikut shqiptar...
  80 members Last activity Jul 25
 • A cyber-visit to the little known paradise of Albania, Land of the Eagles. A romantic viewpoint to the world's best kept secret: Albania. Hidden behind the wall of isolation, a curtain of political tragedy, and jealously guarded by...
  41 members Last activity Mar 23, 2016
 • ZOT I MADH DHE I VERTETE! MOS NA LERE KURRE NE MUNDIM E NE NEVOJE. ZOT ! FALI SHQIPERISE DHE SHQIPTAREVE, Q...
  1135 members Last activity 8:35 AM
 • Qellimi i Shoqates Shqiptare te Informatikes (ShoShI) eshte te inicioje, inkurajoje dhe te marre pjese ne zhvillimin e shkencave informatike ne sistemin arsimor dhe shkencor te vendit, ne nxitjen dhe pershpejtimin e aplikimeve te ketyre shkencave ne cdo aspekt te ekonomise se vendit, si dhe te...
  309 members Last activity Sep 18
 • www.epokauniversity.com ``Horizontet e Reja`` është një Qendër Kulturore, që synon nxitjen dhe zhvillimin e lidhjeve mes akademikëve dhe të diplomuarve në shkollat dhe universitetet në Turqi dhe...
  498 members Last activity Oct 4, 2013
 • The Albanians Amazons. Femi-Nazis. Feminism. Feminine Superiority. Feminine Supremacy. Harridans. Matriarchalism. Noose Maidens. Rope...
  453 members Last activity May 13, 2014
 • Bismilahi Rrahmani Rrahim
  146 members Last activity Jan 4, 2014